W Białymstoku śmiało można pić kranówkę. Idzie na to mnóstwo pieniędzy

Mieszkańcy Białegostoku mogą bez obaw pić wodę prosto z kranu. Tak zapewnia spółka Wodociągi Białostockie oraz białostocki magistrat. W Wodociągach Białostockich działa już nowy, trzeci pulsator – urządzenie będące istotnym elementem uzdatniania i oczyszczania wody pitnej.

Pulsator został zbudowany za 17 mln zł w ramach projektu pt. „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków”, współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt jest realizowany przez Wodociągi Białostockie od 2017 r.

Projekt obejmuje:

  • budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w 30 ulicach Białegostoku,
  • modernizację oczyszczalni ścieków,
  • modernizację ujęcia wody w Wasilkowie oraz ciągu technologicznego produkcji wody na Pietraszach (wymiana warstw filtracyjnych w stawach Stacji Uzdatniania Wody Wasilków oraz budowa trzeciego pulsatora w SUW Pietrasze),
  • budowę instalacji fotowoltaicznej w Stacji Uzdatniania Wody Jurowce,
  • modernizację kolektorów sanitarnych w centrum miasta,
  • zakup dwóch samochodów specjalnych do monitorowania i czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej.

Koszt całego projektu wynosi ponad 170 mln zł netto (63%, czyli 108,8 mln zł stanowi dotacja z Unii Europejskiej, 47 mln zł – preferencyjna pożyczka Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, reszta – to środki własne spółki).

W sierpniu 2020 roku, dzięki oszczędnościom wynikającym z rozstrzygniętych przetargów, Wodociągi Białostockie podpisały umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozszerzenie projektu o budowę kanalizacji sanitarnej w 12 kolejnych ulicach Białegostoku: Nowakowskiego, Zawady-Lodowa-Chmielowa, Honorowych Krwiodawców, Kościałkowskiego, Kryształowej, Płockiej i Przytorowej oraz Polnej, Kiemliczów, Rzędziana, Wasilkowskiej i Zwierzynieckiej.

Zakończenie realizacji całego projektu jest planowane na wiosnę 2022 roku.

Red. PP, inf. i fot. UM Białystok

Komentarze