W Podlaskiem kadry w budowlance potrzebne od zaraz. Swoje umiejętności można łatwo i szybko potwierdzić

Warto się uczyć przez całe życie – to stwierdzenie w dzisiejszych czasach nabiera szczególnego znaczenia. Rynek pracy i światowa gospodarka zmieniają się bardzo dynamicznie. Firmy potrzebują fachowców, a ci, którzy posiadają pożądane umiejętności, często nie potrafią potwierdzić ich odpowiednimi dokumentami i certyfikatami. Z pomocą przychodzi tu Zintegrowany System Kwalifikacji, wspierający weryfikację kompetencji, które nabywamy przez całe życie – także, podczas samodzielnej nauki. Tworzy on nowe możliwości rozwoju zawodowego i uzupełnia istniejące na rynku luki kompetencyjne.

Luki w kompetencjach można sprawnie uzupełniać

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) każda kwalifikacja jest dokładnie opisana. Każdy, kto posiada zatem odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, ma szansę uzyskać dla niej formalne potwierdzenie i otrzymać certyfikat. To z jednej strony ułatwia kandydatowi uzyskanie pracy i przebranżowienie się, zaś z drugiej – pracodawcy pozyskanie wartościowego pracownika.

Ponadto, każdy certyfikat w ramach ZSK, posiada logotyp PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacji), który ułatwia uznanie i porównanie kwalifikacji za granicą. Co ważniejsze, żeby uzyskać taki certyfikat, nie musimy chodzić na dodatkowe kursy i szkolenia. Jeżeli spełniamy określone warunki i posiadamy wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wymagane dla danej kwalifikacji, to niezależnie od tego w jaki sposób je nabyliśmy, możemy przystąpić do ich walidacji, czyli sprawdzenia, a następnie pozyskać certyfikat potwierdzający daną kwalifikację.

– Takie rozwiązania oznaczają dla pracodawców dużo szybszy i bardziej wiarygodny sposób pozyskania wykwalifikowanych pracowników, bądź uzupełnienia posiadanych przez nich kwalifikacji – mówi Beata Sulima, regionalny lider ds. ZSK w województwie podlaskim. – Dzięki rozwiązaniom opartym na możliwości potwierdzania posiadanych kompetencji, bez względu na fakt, czy zostały one pozyskane w szkole, w ramach realizacji pasji, w domu, dzięki znajomym lub tutorialom w internecie, mogą oni w szybki i prosty sposób potwierdzić już posiadane kompetencje swoich pracowników. Natomiast, dzięki systemom zapewniającym jakość procesu walidacji, mają pewność, że pracownik posiadający certyfikat z logotypem PRK został już przez kogoś „sprawdzony” według określonych standardów, w przeciwieństwie do majstra budowlanego i/lub specjalisty budownictwa, który certyfikat uzyskał na jednym z portali, w drodze kursu i egzaminu online za niecałe 160 zł.

Kwalifikacje z branży budowlanej będzie można potwierdzać na Podlasiu

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji niebawem będzie można potwierdzić pierwsze cztery „podlaskie” kwalifikacje rynkowe z branży budowlanej: wykonywanie i montowanie więźb dachowych, wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów, montowanie drewnianych posadzek i okładzin ościennych, opisanych i włączonych przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej – pierwszą Instytucję Certyfikującą na Podlasiu.

Jak wskazuje Krzysztof Mnich, prezes Stowarzyszenia, z województwa podlaskiego wywodzi się Polski Klaster Budowlany – Krajowy Klaster Kluczowy, największy tej branży w Polsce.

I to właśnie było impulsem dla niego, by zająć się właśnie takimi kwalifikacjami.

– Jako prezes Stowarzyszenia Europartner funkcjonuję już 16 lat w różnych obszarach działalności, m.in. w projektach, szkoleniach, doradztwie – tłumaczy Krzysztof Mnich. – Kiedy na posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, którego jestem członkiem, rozpoczęto prace nad wdrożeniem systemu w Polsce, postanowiłem mu się przyjrzeć, a później, dostrzegając jaka jakość może za nim podążać – zaangażować się i poświęcić czas, jak też wnieść przy tym doświadczenie ze swojej strony na rzecz tego systemu. Efektem jest siedem zgłoszonych kwalifikacji.

Prezes Europartnera podkreśla, że branża budowlana to ogromna dziedzina gospodarki, powiązana z wieloma poddziałaniami.

Na temat zapotrzebowania na tego rodzaju kwalifikacje odbyło się sporo rozmów z deweloperami, podwykonawcami, ale też ubezpieczycielami, ponieważ osoba wykwalifikowana z automatu obniża ryzyko niepowodzenia jakiegoś przedsięwzięcia, co się przekłada na niższe ubezpieczenia kontraktów, a więc wchodzi tutaj czynnik ekonomiczny.

– Są już pomysły, jak możemy współpracować, gdy tylko staniemy się instytucja certyfikującą. Ponadto, dążymy do tego, by nasza instytucja, gdy już zacznie walidować, mogła przeprowadzić nawet te pięć czy sześć kwalifikacji dla jednej osoby – dodaje. – Wiedząc, że będzie mogło to być sfinansowane z funduszy europejskich, nawet szkoły zawodowe tworząc projekty edukacyjne będą mogły określać kwalifikacje, z których potwierdzenia mogliby skorzystać uczniowie.

Zawody związane z budownictwem od kilku lat pozostają w czołówce zawodów deficytowych w województwie podlaskim. Dlatego też, poza włączonymi już do ZSK wcześniej wymienionymi kwalifikacjami opisanymi we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, poza oczekującą na włączenie kolejną kwalifikacją rynkową – wykonywanie i montowanie mebli wbudowanych, Stowarzyszenie Europartner AKIE rozszerza swoje portfolio o następne dwie kwalifikacje z branży budowlanej.

W ramach nawiązanego w listopadzie br. partnerstwa na uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) poprzez wdrożenie rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie regionalnym i lokalnym, do systemu zostały zgłoszone dwie kolejne kwalifikacje budowlane: montowanie szalunków i wykonywanie zbrojeń i betonowania, opisane przez Europartnera, we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych – Liderem Partnerstwa i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku – jednym z partnerów wiodących.

W ZSK działać może każdy

ZSK daje możliwość opisania i porządkowania kwalifikacji, które odpowiadają na potrzeby firm i pracodawców. Zgłosić propozycję kwalifikacji rynkowej do włączenia do ZSK, tworząc standardy we własnej branży, może każdy podmiot reprezentujący organizację branżową, stowarzyszenie, związek sportowy.

Instytucją Certyfikującą (IC), a więc uzyskać prawo do nadawania kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK, może zostać każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą i zapewni właściwe warunki organizacyjne. W ramach nawiązanego partnerstwa, wsparcie ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych w procesie przygotowania opisu kwalifikacji rynkowej, następnie jej włączenie do ZSK i pozyskanie statusu IC, świadczone jest nieodpłatnie.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłaszać się Regionalnego Centrum Kompetencji w województwie podlaskim, mieszczącym się w Białymstoku przy ul. Złotej 4 (budynek CEN, lok. 12). Dane kontaktowe: Beata Sulima – regionalny lider ds. ZSK, nr tel. 573 444 569, e-mail: b.sulima@ibe.edu.pl.

Piotr Walczak / Artykuł promocyjny

Komentarze