Warszawska firma zainwestuje w Białymstoku. Zbudują tu zakład produkcyjny

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydał kolejną, 54. już decyzję o wsparciu. Otrzymała ją firma Cube ID, działająca w branży IT. Nowa inwestycja, polegająca na budowie zakładu produkcyjnego, zostanie zrealizowana w Białymstoku.

W powstałym zakładzie będą produkowane zaawansowane wyroby elektroniczne i ich komponenty, typu: podzespoły elektroniczne, płytki półprzewodnikowe, moduły komunikacyjne. Dodatkowo, spółka planuje zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, które mają pełnić rolę dodatkowego źródła energii elektrycznej dla nowo tworzonego zakładu.

W związku z nową inwestycją spółka Cube ID deklaruje poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości co najmniej 45 mln 777 tys. złotych oraz zatrudnienie 10 pracowników.

Cube ID jest globalną firmą specjalizującą się w produktach i usługach związanych z systemem zarządzania tożsamością (IDM). Największe doświadczenie posiada w zarządzaniu tożsamością obywateli, jak również w identyfikacji i śledzeniu pojazdów. W tym celu dostarcza niezbędne oprogramowanie i infrastrukturę, w tym dokumenty tożsamości, tablice rejestracyjne i maszyny do personalizacji tablic rejestracyjnych. Jest również dostawcą etykiet na pojazdy RFID, które są jednym z najbardziej efektywnych sposobów monitorowania ruchu pojazdów. Oprogramowanie do rejestracji firmy Cube ID pomaga w szybki, dokładny i efektywny sposób zebrać dane demograficzne i biometryczne obywateli. W tym celu przedsiębiorstwo produkuje własne zestawy poborowe, wyposażone w najnowsze modele urządzeń biometrycznych.

Przypomnijmy, na czym polega wsparcie SSSE udzielane przedsiębiorcom w Polskiej Strefie Inwestycji. Ustawa umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego na obszarze całej Polski, przez przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych. Jednocześnie dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych pozostają w mocy do końca 2026 roku.

Nowa inwestycja jest rozumiana jako:

  • utworzenie nowego przedsiębiorstwa;
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej,
  • wprowadzenie nowych produktów,
  • zmiana procesu produkcyjnego,
  • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Na pomoc publiczną, w postaci zwolnienia podatkowego w ramach decyzji o wsparciu mogą liczyć:

  • przedsiębiorstwa z sektora tradycyjnego przemysłu, z wyjątkiem produkujących m.in. materiały wybuchowe, alkohol, wyroby tytoniowe, stal czy firm prowadzących działalność w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii, handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych, w zakresie usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych oraz prowadzenia ośrodków gier; z uzyskania wsparcia, na mocy przepisów unijnych, wykluczone są również firmy z sektora hutnictwa, żelaza i stali, sektora węglowego;
  • wybrane przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług (BSS) świadczące usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, z zakresu księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), badań i analiz technicznych, centrów telefonicznych, architektonicznych oraz inżynieryjnych.

Red. PP, fot. pexels.com

Komentarze