Wielka marka w Białymstoku. Pierwszy tego typu na świecie Samsung Inkubator już działa

sdr

W Białymstoku – w poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r. – otwarty został Samsung Inkubator. Mieści się w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Uroczystość miała bardzo oficjalny charakter, w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele administracji państwowej, samorządu, eksperci UNEP GRID Warszawa, przedsiębiorcy działający na terenie BPN-T. Oczywiście byli też szefowie Samsunga w Polsce, jak i ambasady Korei. Białostocki Samsung Inkubator to kolejne miejsce, które wpisuje się w strategię budowania sieci inkubatorów w Polsce Wschodniej. Laboratorium będzie specjalizować się w projektach, odpowiadających na wyzwania określone w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ z 2015 roku. Innowacyjne rozwiązania będą dotyczyć problemów w zakresie m.in. ochrony zdrowia, ekologii, transportu czy edukacji.

Jak informują przedstawiciele Samsunga, koncern kontynuuje działania na rzecz wspierania młodych polskich przedsiębiorców. Powstały w Białymstoku inkubator dla startupów jest już trzecim w Polsce Wschodniej – po Rzeszowie i Lublinie. Jego działalność ma być skupiona wokół 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

W komunikacie prasowym podkreślono, że dla młodych innowatorów coraz większe znaczenie ma działanie na rzecz wspólnego dobra. Należący do pokolenia milenialsów przedsiębiorcy kierują się społeczną odpowiedzialnością biznesu i wzajemnym szacunkiem. Podlaski inkubator to pierwsze na świecie miejsce tego typu, gdzie w bezpłatnej przestrzeni, przy wsparciu nowych technologii i ekspertów, startupy będą tworzyć rozwiązania na rzecz odpowiedzialności społecznej. Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), określone przez Organizację Narodów Zjednoczonych, zakładają m.in. działanie na rzecz eliminacji ubóstwa, nierówności ekonomicznej, ochronę środowiska, zdrowia, zapobieganie zmianom klimatycznym, promowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz sprawiedliwość.

Uruchomienie trzeciego, po rzeszowskim i lubelskim, inkubatora w Białymstoku jest częścią ogólnoświatowego programu wsparcia startupów, realizowanego przez firmę Samsung. Partnerami projektu są Centrum UNEP GRID Warszawa – organizacja pozarządowa, realizująca w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, zrzeszający największą w regionie społeczność startupową oraz HugeTech.

Nowe technologie poprawiają jakość życia i są odpowiedzią na problemy współczesnego świata. Dzięki ich odpowiedniemu wykorzystaniu, możemy mieć realny wpływ na przyszłość naszej planety. Startupy rozwijające kompetencje w zakresie zarządzania odpadami, kontroli czystości powietrza czy gospodarki wodnej mają szansę zaistnieć na szybko rozwijającym się rynku nowych technologii. Firma Samsung szczególnie wspiera inicjatywy działające w obszarze ekologii i zrównoważonego rozwoju. Sami zobowiązaliśmy się do wycofania plastikowych opakowań oraz korzystania z energii odnawialnej do 2020 roku – powiedział prezes Samsung Electronics Polska, Joseph Kim.

Ambasador Republiki Korei w Polsce Mira Sun zaznaczyła, że innowacja jest kluczem do rozwoju gospodarczego kraju, tym bardziej w erze technologii rozwijającej się z prędkością światła.

Obecny na spotkaniu minister cyfryzacji Marek Zagórski stwierdził, iż ma nadzieję, że Polska stanie się liderem rynku przetwarzania danych, a Polska Wschodnia – szczególnie Podlasie – odegra tutaj szczególną rolę. Jego zdaniem Białystok jest dobrym miejscem na inwestycje, co właśnie ma potwierdzać obecność takiej globalnej firmy, jak Samsung.

Badania i raporty naukowe wskazują, że stan naszej planety pogarsza się w sposób drastyczny, liczba wyzwań środowiskowych rośnie i są one coraz bardziej złożone. Kierunek działań na rzecz rozwiązywania problemów świata wyznaczają Cele Zrównoważonego Rozwoju zawarte w Agendzie 2030, przyjętej Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ w dniu 25 września 2015 roku. Zmiana poprzez innowacje technologiczne czy też społeczne, to domena startupów, których siła płynąca z kreatywności, musi również wesprzeć działania na rzecz ocalenia planety – podkreśliła Maria Andrzejewska, dyrektor UNEP GRID Warszawa.

Z informacji, jakie przekazano naszej redakcji, wynika, że w białostockim inkubatorze swoją działalność będzie prowadził startup Planet Heroes, którego główną misją jest posprzątanie naszej planety. W tym celu powstała aplikacja oraz platforma webowa, dzięki której każdy może stać się superbohaterem i zaangażować się w sprzątanie śmieci poprzez bezpośrednie wsparcie dla osoby, która przeprowadziła akcję sprzątania lub poprzez wolontariat. Działania Planet Heroes spotkały się z uznaniem na międzynarodowej arenie. Startup zdobył niedawno prestiżową nagrodę podczas Forum Narodów Zjednoczonych ds. Nauki i Polityki w sprawie Środowiska w Nairobi.

W inkubatorze w Białymstoku startupy uzyskają pomoc merytoryczną i technologiczną od partnerów inicjatywy. Najlepsze pomysły mogą liczyć na wsparcie finansowe od firmy Samsung przy zachowaniu pełnych praw do swoich koncepcji. Miejsce będzie otwarte dla lokalnej społeczności i ma się przyczynić do aktywizacji mieszkańców Podlasia. Inkubator będzie również promować ideę Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, edukując w tym zakresie młodzież szkolną oraz chętne do współpracy instytucje i firmy z regionu – tłumaczą przedstawiciele Samsunga.

Inicjatywa Samsunga na pewno jest cenna, a jej obecność w Białymstoku pokazuje, że miasto nie jest marginalizowane i jako dobre miejsce do działania postrzegają je również wielkie korporacje. Gdyby jeszcze inwestorzy zechcieli lokować tu swoje zakłady, takie z prawdziwego zdarzenia, zamiast wybierać zachodnie regiony, wtedy moglibyśmy w końcu patrzeć na większą dynamikę wzrostu gospodarczego Podlasia względem innym województw. Na to jednak musi się złożyć wiele czynników, a te nie są zależne tylko od widzimisię przedsiębiorców.

Piotr Walczak

Komentarze