Wiemy kto i za ile zbuduje siedzibę naszego uniwersytetu w Wilnie

Największa podlaska uczelnia wyłoniła wykonawcę siedziby dla swojej Filii w Wilnie – Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego. Budynek zaprojektuje i wybuduje litewska firma UAB MOSTA.

– Bardzo się cieszę, że w końcu udało nam się wyłonić wykonawcę tej inwestycji, tak ważnej dla funkcjonowania naszej Filii w Wilnie. Wierzę, że budowa pójdzie sprawnie, a sam obiekt nie tylko zagwarantuje komfort pracy naszej kadrze i studentom, ale da nam nowe możliwości rozwoju, zarówno w odniesieniu do kształcenia studentów, jak i działalności naukowej tej jednostki – komentuje prof. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Koszt inwestycji to nieco ponad 8,5 mln euro. Na jej finansowanie uczelnia przeznaczy środki własne, a także dotację celową z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 29 mln zł.

W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Budynek ma być gotowy w ciągu trzech lat.

– Najbliższe miesiące to będzie czas przeznaczony na opracowanie przez wykonawcę projektu architektonicznego w oparciu o przygotowaną już przez nas i uzgodnioną z lokalnymi władzami koncepcję zabudowy. Następnym etapem będzie zdobycie pozwoleń na budowę. Liczymy, że przysłowiową „pierwszą łopatę” na terenie budowy można będzie wbić wiosną 2022 roku – zapowiada Tomasz Zalewski, kanclerz Uniwersytetu w Białymstoku.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie obiektu przy ul. Aguonu (Makowa) 22 w Wilnie wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami oraz zagospodarowaniem terenu. Teren przeznaczony pod inwestycję ma ok. 2,2 tys. m kw. Zgodnie z koncepcją zabudowy – ma to być czterokondygnacyjny budynek z podziemnym parkingiem, o powierzchni (netto) nieco ponad 3,1 tys. mkw.

Działka, na której powstanie obiekt, należy do UwB od 2008 roku. Na rzecz wileńskiej filii przekazała ją organizacja wspierająca rozwój polskiego szkolnictwa na Litwie – Universitas Studiorum Polona Vilnensis. Znajdujący się na niej obecnie budynek nie nadaje się jednak do użytku.

Działający od października 2007 roku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB w Wilnie był pierwszym zagranicznym wydziałem utworzonym przez polską uczelnię. Była to również pierwsza filia uczelni zagranicznej na Litwie. W roku akademickim 2020/21 w jednostce kształciło się prawie 230 studentów. W sumie jej mury opuściło do tej pory 811 absolwentów.

Wileńska Filia UwB cały czas się rozwija. Przez pierwsze lata działalności kształciła na dwóch kierunkach licencjackich: ekonomii i informatyce, od roku 2014/2015 wzbogaciła ofertę o ekonomiczne studia II stopnia. Kolejnym krokiem w rozwoju wydziału było uruchomienie trzeciego kierunku na studiach pierwszego stopnia – europeistyki.

Red. PP, fot. mat. pras.

Komentarze