Wrócimy do podwójnego opodatkowania

Od 1 stycznia 2021 roku nastąpią zmiany w ustawie z dnia 25 lipca 2008 roku o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2008 nr 143 poz. 894).

Powyższe zmiany spowodują, że ulga będzie przysługiwała wyłącznie osobom osiągającym dochody zagraniczne poniżej 8 000 zł. Jeżeli zatem podatnik za granicą osiągnie zarobki powyżej tej kwoty, będzie musiał odprowadzić od nich podatek. Oznacza to, że osoby posiadające dochód zagraniczny od 8 000 do 85 528 zł będą podlegały opodatkowaniu stawką 17%. Co więcej, powyżej kwoty 85 528 zł będą podlegały opodatkowaniu stawką 32%.

Konsekwencją powyższych zmian będzie powrót obowiązku dla osób zarabiających za granicą płacenia podwójnie podatku PIT. Przy czym chodzi tu o zarabiających w państwach, z którymi Polska ma podpisane niekorzystne dla podatników umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, polegającej na możliwości płacenie podatku w kraju zarobku, a od nadwyżki – dodatkowo w Polsce, zgodnie z polskimi stawkami podatkowymi.

Po to właśnie wprowadzona została ulga abolicyjna, żeby usunąć te niekorzystne zasady. Jednym słowem zmiany doprowadzą do tego, że wrócimy do podwójnego opodatkowania. Z dniem 1 stycznia 2021 roku bowiem, podatnik będzie musiał obliczyć podatek łącznie od dochodów uzyskiwanych w kraju i za granicą.

Radca prawny Iwona Ptaszyńska, fot. pixabay.com

Komentarze