Wschodni Kongres Gospodarczy – przygotowania trwają

Grupa PTWP organizuje II Wschodni Kongres Gospodarczy, który odbędzie się 24-25 września 2015 roku w Białymstoku, w Operze i Filharmonii Podlaskiej, Europejskim Centrum Sztuki.

Pierwsza edycja Wschodniego Kongresu Gospodarczego w roku 2014 dowiodła, jak duża jest potrzeba debaty o przyszłości wschodniego makroregionu Polski. Kongres okazał się udanym przedsięwzięciem, co zostało potwierdzone udziałem prestiżowych Gości, uznaniem Uczestników, a przede wszystkim zestawem ciekawych wniosków i rekomendacji. Wydarzenie zyskało szeroki i pozytywny przekaz medialny o dużym znaczeniu dla promowania atrakcyjności inwestycyjnej wschodnich regionów kraju.

Przewidujemy, że II Wschodni Kongres Gospodarczy zgromadzi w Białymstoku ponad tysiąc Gości – polityków z regionu, kraju i Europy, liderów życia gospodarczego, przedstawicieli polskich i zagranicznych firm, ekspertów i naukowców. Mamy pełne prawo zakładać, że stanie się on po raz kolejny ważnym wydarzeniem w skali kraju, istotnym elementem publicznej debaty.

WSTĘPNY ZAKRES – GŁÓWNE NURTY TEMATYCZNE

Europa Wschodnia – gospodarka, współpraca, przyszłość
Sytuacja za wschodnią granicą UE – w jaki sposób warunkuje działania w dziedzinie gospodarki. Jak można działać gospodarczo mimo ograniczeń – gdzie szukać możliwości i jak modyfikować dotychczasowe plany. Polityka Unii Europejskiej wobec wschodnich sąsiadów Polski i jej wpływ na gospodarkę Polski Wschodniej. Współpraca gospodarcza i wspólne międzynarodowe projekty – rola UE i krajów spoza Unii. Zagrożenia dla krajów członkowskich UE a skłonność do integracji i wspólnych działań – także w obszarze gospodarczym. Bezpieczeństwo energetyczne krajów wschodniej Europy a relacje z Rosją.

Pogranicze. Szanse w sąsiedztwie
Granica Polski, granica Unii – otwarta brama czy szczelna bariera? Bilans obecnej sytuacji w ruchu granicznym. Infrastruktura graniczna – jej stan, rozwój, możliwości unowocześnienia i usprawnienia. Doświadczenia w rozwoju regionów pogranicznych. Unia Europejska i rejony pograniczne. Na jaką współpracę stawia Bruksela w latach 2014-2020? Kontakty samorządów 
i administracji państwowej. Miasta partnerskie w bliskim sąsiedztwie

Regiony Polski Wschodniej – horyzont 2020
Nowa perspektywa finansowa UE – siedem lat nowych szans. Dokąd zmierzamy – jakich inwestycji potrzebujemy? Rozwój infrastruktury. Projekty prorozwojowe – postaw na innowacje. Atrakcyjność inwestycyjna makroregionu wschodniego

Biznes w Polsce Wschodniej
Aktualne wyzwania dla podmiotów gospodarczych (producentów, inwestorów, eksporterów) związane z sytuacją geopolityczną i czynnikami makrogospodarczymi. Nowe rynki – obszar potencjalnej ekspansji. Konieczne działania dostosowawcze na tradycyjnych rynkach Europy Wschodniej. Zarządzanie ryzykiem, biznes w dynamicznej sytuacji, prognozowanie i elastyczność. Bariery rozwojowe dla przedsiębiorczości – szanse na ich usuwanie.

Aktualnie trwają ostatnie konsultacje dotyczące agendy Kongresu. Zapraszamy Państwa do jej współtworzenia. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i pomysły, które wzbogacą tegoroczną edycję, e-mail: wkg@ptwp.pl

Organizatorem Wschodniego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej w Europie Centralnej, organizowanej od 2009 roku, uznanej za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.

Więcej informacji o Wschodnim Kongresie Gospodarczym: www.wschodnikongres.eu

 

Komentarze