Wsparcie dla bezrobotnych

Projekt „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” oferuje wsparcie dla 120 osób pozostających bez zatrudnienia. Osoby bezrobotne/nieaktywne zawodowo mogą wybrać wsparcie z 2 ofert projektu.

Uwaga!

Rekrutacja do projektu została zakończona.

I typ operacji skierowany do 60 uczestników projektu oferuje wsparcie w postaci szkoleń z zakresu: księgowości, prawa pracy, prawa podatkowego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania czasem, motywowania pracowników. Szkolenia skierowane do osób pozostających bez zatrudnienia odbywają się w formie weekendowej. Koszty materiałów szkoleniowych, wyżywienia, noclegu pokrywane są w ramach projektu PARES współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Uczestnicy projektu po zakończeniu szkoleń uzyskają certyfikaty.

Dodatkowo 60 uczestników projektu zakwalifikowanych do I typu operacji otrzyma indywidualne wsparcie doradcze biznesowe. Dla każdego UP przysługuje 6,5 h spotkań z ekspertem biznesowym, które odbywać się będą w Inkubatorach Przedsiębiorczości Społecznej.

W ramach projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” każda osoba bezrobotna/nieaktywna zawodowo może zapisać się TYLKO do jednego z dwóch typów operacji.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 Dokumenty:

1. Kwestionariusz dla osoby bez zatrudnienia
2. Regulamin
3. Oświadczenie Uczestnika Projektu

logo PO KL projekt

 

Komentarze