Współpraca biznesu z nauką jest niezbędna – to duet. Na Podlasiu to rozumieją

Odpowiednie kadry nie stworzą się same z siebie. Szkoły nie wyedukują wykwalifikowanych fachowców, jeżeli nie będą współpracowały z przedsiębiorcami, by poznać ich potrzeby. I na odwrót: biznes, a szczególnie mowa o nowoczesnych firmach, wprowadzających na rynek innowacyjne rozwiązania, nadal będzie się borykał z brakiem specjalistów, jeżeli nie przedstawi swoich konkretnych oczekiwań i nie wspomoże uczelni we wprowadzaniu odpowiednich rozwiązań w kształceniu. W województwie podlaskim wydaje się, że ta współpraca się zacieśnia. Obie strony chyba już rozumieją, że niesie ona za sobą obopólne korzyści. Przykładem jest wydarzenie sprzed kilkunastu dni, kiedy to przedstawiciele 19 przedsiębiorstw odebrali tytuły i certyfikaty „Partnera Politechniki Białostockiej w kształceniu praktycznym”.

To specjalne wyróżnienie otrzymały firmy, które w minionym roku akademickim przekazywały studentom Wydziału Elektrycznego „aktualną i nowoczesną wiedzę, a także umożliwiły zdobycie pożądanych przez pracodawców umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych”.

Nagrodziliśmy przedsiębiorstwa, które współpracują z nami od dość dawna, ale w roku akademickim 2018/2019 szczególnie wyróżniły się działalnością w strefie kształcenia praktycznego naszych studentów. Chodzi tu o zorganizowanie w tych firmach praktyk zawodowych, staży przemysłowych, kształcenia na studiach dualnych czy też udział pracowników w wykładach otwartych, seminariach, wizytach studyjnych. Partnerzy kształcenia praktycznego przyczyniają się do tego, że wypuszczamy na rynek pracy jeszcze lepszego inżyniera – wyjaśniał dr inż. Wojciech Trzasko, prodziekan do spraw rozwoju i współpracy Wydziału Elektrycznego PB.

Program „Partner Politechniki Białostockiej w kształceniu praktycznym” powstał z inicjatywy Wydziału Elektrycznego oraz działającej przy nim Rady Przemysłowo-Programowej. Jego celem jest promowanie firm, które oferują dobre warunki do rozwoju kompetencji zawodowych studentów i absolwentów Politechniki Białostockiej.

Dzięki takiej współpracy Wydział Elektryczny zorganizował już dwie edycje rozszerzonych, blisko czteromiesięcznych programów stażowych, a także – jako jedyny w regionie – zainicjował studia dualne na kierunku elektrotechnika.

W pierwszej edycji programu certyfikaty odebrało 19 przedsiębiorstw związanych głównie z branżą elektrotechniczną, elektroniczną, elektromechaniczną.

Prorektor ds. rozwoju PB dr hab. inż. Roman Kaczyński planuje, że w kolejnych latach tytuł „Partnera PB w kształceniu praktycznym” będą nadawały również pozostałe wydziały uczelni.

Cieszę się, że postulat zaangażowania przedsiębiorstw branżowych do procesu edukacji studentów w przypadku Wydziału Elektrycznego zakończył się takim sukcesem. To wielkie osiągnięcie obu stron – biznes i uczelnia stworzyły tu duet, który dzieli się odpowiedzialnością za edukację młodych inżynierów – mówił prof. Kaczyński podczas czwartkowej uroczystości.

Dziekan Wydziału Elektrycznego dr hab. inż. Mirosław Świercz podkreślał, że to jest powinność uczelni technicznej – kształcenie inżyniera, który nie tylko opanował najnowszą wiedzę, ale też jest przygotowany do tego, żeby za chwilę wejść do przedsiębiorstwa, zarządzać ludźmi zgodnie z jego organizacją, być zaznajomionym z technologią zakładu pracy, znać produkty, możliwości sprzedaży i najnowsze trendy w branży.

Od lat przyjmujemy studentów politechniki na praktyki i staże – w tym roku jest to już 12 osób. Studenci pracują jako elektronicy, programiści i technolodzy w niemal wszystkich działach naszej firmy: od kontroli jakości, po dział rozwoju i produkcji. Uczą się tego, co wykracza poza program studiów, np. programowania zwinnego, tworzenia oprogramowania, testowania czy pracy w grupie. To młodzi ludzie, pozbawieni nawyków i przyzwyczajeń z wcześniejszych lat pracy, których z łatwością można wdrożyć do stylu pracy opartego na światowych standardach – wyjaśnia Michał Szumski, członek zarządu Plum sp. z o.o.

Maciej Dubicki, przedstawiciel firmy AC SA tłumaczy, że korzyści ze współpracy z uczelnią są bilateralne.

My widzimy tu przede wszystkim ogromną szansę na uformowanie absolwenta „na swój wymiar”. Przypominanie o tym, że rynek pracy się zmienił, jest obecnie truizmem. Dlatego zarówno studia dualne, w które nasza firma włączyła się bardzo aktywnie, czy też staże, na które przyjmujemy studentów z Politechniki Białostockiej, to konkretne rozwiązania, które dostarczą nam kompetentnych pracowników – dodaje.

Firmy z certyfikatami „Partnera Politechniki Białostockiej w kształceniu praktycznym”:
AC SA
APP-System Piotr Romaniuk i Spółka sp.j.
APS SA
BIT SA
Centrum Informatyki ZETO SA
PPH Ekto sp. z o.o.
ELAM Dariusz Jarmoc i Wspólnicy sp.j.
Electrum sp. z o.o.
Elektrometal Energetyka SA
ELEM Bursiewicz, Chmielewski sp.j.
ENEA Ciepło sp. z o.o.
ENEA Ciepło Serwis sp. z o.o.
Flextronics International Poland sp. z o.o.
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
Plum sp. z o.o.
Projekty Elektryczne – Mariusz Kłokowski
Promotech Sp. z o.o.
P.U.H. EL-GRYC s.c. Stanisław Gryc, Paweł Gryc
SMP Poland sp. z o.o.

Opr. P. Walczak, inf. PB, fot. pixabay.com

Komentarze