Współpraca międzynarodowa to potencjał Politechniki Białostockiej. Istotny jest udział tutejszych firm

Przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odwiedzili Politechnikę Białostocką.

– Widzimy duży potencjał we współpracy międzynarodowej, jaką prowadzi Politechnika Białostocka – powiedział dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Jest na tyle duża, ze predestynuje tę jednostkę naukową do sięgnięcia po nasze środki, czy nawet środki unijne. Chcemy zaproponować Politechnice uczestnictwo w partnerstwach, które przygotowywałyby do takiej współpracy. W programie Horyzont Europa, największym programie Unii Europejskiej, zdecydowanie promowane są partnerstwa międzynarodowe. W Polce, myślę o programie FENG, widząc potencjał uczelni związany z leśnictwem, w którym Politechnika Białostocka jest mocna, zachęcam do rozszerzenia działań o przetwórstwo spożywcze w jakiś agrobiznes, szczególnie przy potencjale regionalnych firm.

Dr inż. Wojciech Kamieniecki zwrócił uwagę na funkcjonującą w Podlaskiem firmę Pronar.

– Przemysł maszynowy związany z rolnictwem i z gospodarką odpadami jest naszym dużym beneficjentem – podkreślił dr inż. Kamieniecki.

Dyrektor NCBR zastanawiał się, czy w oparciu o relacje regionalne można by było zbudować ciekawy ośrodek badawczo-rozwojowy, który by było w Polsce widać ze względu na jego wartość. Przywołał też wspierany przez Unię Europejską i nasz kraj program Green Deal.

– Uczelnia dysponuje siecią własnych budynków, jest ich stosunkowo dużo, warto zaproponować program modernizacji budynków związany z zieloną energią czy retencją wód, czy rekuperacją – zauważył dr inż. Wojciech Kamienicki.

Dyrektor NCBR podkreślił, że taki program miałby charakter uniwersalny, który mógłby być transponowany na cały kraj. Zdradzając plany NCBR, dyrektor Kamieniecki przywołał pomysł międzynarodowego akceleratora przedsiębiorczości. W jego skład wchodziłyby kraje Europy Wschodniej, w tym aspirujące do Unii Europejskiej.

– Kontakty, jakie posiada Politechnika byłyby dla nas bardzo cenne – powiedział dr inż. Wojciech Kamieniecki.

Po spotkaniu z mediami dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wraz z Agnieszką Marciniak, dyrektor Biura Strategii i Rozwoju NCBR, zwiedzili laboratoria Politechniki Białostockiej.

– Na nasz potencjał naukowy składa się przede wszystkim doświadczona kadra naukowa i techniczna, a także nowoczesne laboratoria rozwijane z myślą o realizacji badań aplikacyjnych – stwierdziła dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej. – Politechnika Białostocka zarówno jeśli chodzi o badania naukowe, jak i działalność edukacyjną, stara się wpisywać w potrzeby regionu, dlatego też cieszymy się bardzo dobrą opinią naszych partnerów gospodarczych.

Rektor przypomniała, że Politechnika Białostocka od początku funkcjonowania Centrum jest beneficjentem wielu programów, konkursów i innych działań proponowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

– Nasz potencjał oraz wsparcie partnerów społecznych i gospodarczych daje nam szansę na wnioskowanie o kolejne projekty w ramach konkursów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – ich efektywną realizację zgodnie z misją Centrum i zgodnie z misją uczelni – powiedziała Marta Kosior-Kazberuk.

Tylko w 2020 roku Politechnika Białostocka otrzymała z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prawie 43 mln zł dofinansowania.

Ostatnio ponad 9 milionów złotych dofinansowało projekt AVAL, czyli badania przemysłowe i rozwojowe systemu innowacyjnej nawigacji morskiej statku autonomicznego wykorzystującego, oprócz urządzeń nawigacyjnych zainstalowanych na statku, dane z obserwacji wizyjnej prowadzonej przez bezzałogowy statek powietrzny.

4,8 mln zł wsparło tworzenie systemu Protect Med, czyli innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych.

Politechnika Białostocka, a konkretnie Wydział Informatyki, Wydział Inżynierii Zarządzania oraz Studium Języków Obcych, realizuje też dofinansowany kwotą niemal 1,5 mln złotych projekt MOOC@PB, który polega na stworzeniu aż 19 kursów e-learningowych od rachunku kosztów, poprzez rozpoznawanie człowieka metodami biometrii po naukę konfiguracji sprzętu i zarządzania sieciami komputerowymi.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest rządową agencją wykonawczą. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.

Red. PP, fot. mat. pras.

Komentarze