Wspomnienia nie do podrobienia

Jeszcze do 21 sierpnia białostoczanie mogą przesyłać swoje historie na konkurs „Wspomnienia nie do podrobienia„. Zebrane opowieści posłużą do powstania spektaklu, który będzie można obejrzeć na scenie Teatru Dramatycznego. Organizatorem konkursu literackiego WSPOMNIENIA NIE DO PODROBIENIA jest Magda Kupryjanowicz we współpracy z Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. 

Konkurs jest częścią projektu BIAŁOSTOCZANIE, którego celem jest przygotowanie spektaklu teatralnego przedstawiającego 50 lat historii Białegostoku (lata 1939-1989) z perspektywy jego mieszkańców. Spektakl powstać ma w ramach Sceny PracOFFnia, stworzonej przez Teatr Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w celu prezentacji młodych, niezależnych i aktywnych twórców.

Założeniem projektu BIAŁOSTOCZANIE jest rozróżnienie między tożsamością oficjalną i tożsamością potoczną. Tożsamość oficjalna projektowana jest odgórnie przez władzę, która ustala warunki członkostwa w społeczeństwie, wyznacza formalne kryteria tożsamości i odwołuje się do konkretnych wartości, pojmowanych jako uniwersalne. Tożsamość oficjalna przejawia się w istnieniu konstytucji, nazw ulic, pomników, programu podręczników szkolnych. Tożsamość potoczna natomiast pojawia się spontanicznie i nie może być narzucona. Jest tożsamością oddolną, kultywowaną w oderwaniu od nurtu oficjalnego i często w opozycji do niego.

Cele konkursu

Głównym celem konkursu WSPOMNIENIA NIE DO PODROBIENIA jest promocja twórczości literackiej mieszkańców Białegostoku, a także zwrócenie uwagi na unikatową wartość poznawczą i artystyczną ich wspomnień.

Nie mniej ważnym celem konkursu jest zebranie oryginalnego, wartościowego materiału, który stanie się podstawą scenariusza spektaklu BIAŁOSTOCZANIE. Dlatego też każdy z uczestników konkursu musi wyrazić zgodę na wykorzystanie przez organizatorów całości bądź fragmentów otrzymanych w zgłoszeniach prac.

Konkurs WSPOMNIENIA NIE DO PODROBIENIA skierowany jest do wszystkich, zarówno osób piszących, jak i amatorów, którzy w latach 1939-1989 związani byli z Białymstokiem.
Prace przesyłane na konkurs powinny być własnymi wspomnieniami uczestników konkursu, dotyczącymi bezpośrednio życia w mieście Białymstoku. Dopuszczalna jest współpraca uczestników konkursu z osobami trzecimi np.: wnuk spisujący wspomnienia dziadka.

Zgłoszenia można przesyłać:

– w formie papierowej (rękopis, wydruk komputerowy) wraz z dołączoną kartą zgłoszeniową (do pobrania poniżej)
na adres:
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki
ul. Elektryczna 12
15-080 Białystok
z dopiskiem „Wspomnienia nie do podrobienia”

– w formie elektronicznej (dokument w dormacie .doc, .odt lub skan rękopisów w formacie PDF) wraz z kartą zgłoszeniową w treści maila (do pobrania poniżej), na adres e-mail:
wspomnienia.nie.do.podrobienia@gmail.com

Nagrody

Kryterium oceny nadesłanych prac przez Jury będzie wartość poznawcza i literacka wspomnień.
Jury przyzna następujące nagrody finansowe:

I nagroda – 3000 PLN
II nagroda – 2000 PLN
III nagroda – 1000 PLN

W ramach konkursu zostanie przyznanych również 7 wyróżnień.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w formie elektronicznej na stronie konkursu: wspomnienianiedopodrobienia.com

Komentarze