Wynalazek białostockiej badaczki pomoże w leczeniu chorych na nowotwory. Prototyp stworzy nowa spółka

Prototyp w pełni zautomatyzowanego analizatora diagnostycznego, dedykowanego technice stacjonarnego, matrycowego SPRi chce stworzyć prof. Ewa Gorodkiewicz (na zdjęciu) z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. W tym celu badaczka powołała, we współpracy z inwestorem zewnętrznym, spółkę typu spin-out.

Badaniami nad markerami nowotworowymi, biosensorami oraz techniką powierzchniowego rezonansu plazmonów (SPR) prof. Gorodkiewicz zajmuje się od wielu lat. Jest autorką licznych innowacyjnych rozwiązań (uzyskała 9 patentów na biosensory). Ich potencjał został dostrzeżony już w 2014 roku, gdy pierwszy z opatentowanych wynalazków, „Sensor zwłaszcza do akumulacji ilościowego oznaczania katepsyn”, otrzymał główną nagrodę w Konkursie Ofert Technologicznych zorganizowanym przez fundację ProRegio, w ramach projektu dofinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

– Technika stacjonarnego matrycowego SPRi (Powierzchniowy Rezonans Plazmonów w wersji Imaging) służy do oznaczeń ilościowych biomolekuł. My wykorzystujemy tę technikę jako detekcję do metod oznaczeń ilościowych przy użyciu biosensorów – bioczujników, które składają się z części biologicznej i części aparaturowej przetwarzającej sygnał odebrany przez część biologiczną. W ten sposób oznaczamy głównie biomarkery onkologiczne czy chorób neurodegeneracyjnych – wyjaśnia prof. Ewa Gorodkiewicz.

Prof. Gorodkiewicz udało się już opracować jeden prototyp analizatora diagnostycznego, dedykowanego technice stacjonarnego, matrycowego SPRi. Teraz badaczka chce go udoskonalić i w pełni zautomatyzować. Dzięki temu urządzenie nie tylko będzie odpowiadało na potrzeby i wyzwania zespołów naukowych pracujących nad nowymi terapiami i metodami diagnostycznymi, ale też otworzy przed tego typu zespołami zupełnie nowe możliwości badawcze.

– Włączenie analizatora SPRi do projektów badawczych umożliwi zebranie dużej liczby danych wysokiej jakości w krótkim czasie. Automatyzacja procesu pomiarowego pozwoli na obsługę urządzenia nawet przez osoby o niższych kompetencjach w obszarze techniki SPRi. Dalsze analizy dużej liczby wysokiej jakości danych, wsparte np. algorytmami sztucznej inteligencji, mogą ujawnić zupełnie nowe, nieoczywiste korelacje, istotnie zwiększające szanse na opracowanie użytecznych klinicznie procedur i testów diagnostycznych – mówi prof. Gorodkiewicz. – Mamy nadzieje, że opracowana przez nas metodyka będzie mogła współzawodniczyć z innymi metodami w laboratoriach diagnostycznych.

Stworzeniem prototypu nowego analizatora zajmie się utworzona niedawno Biomarkilo sp. z o.o. Jej główni założyciele to profesor Ewa Gorodkiewicz oraz fundusz inwestycyjny ASI BTM Investments.

Nowa spółka będzie korzystała z efektów dotychczasowych prac badawczych prowadzonych przez prof. Gorodkiewicz na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Licencje na patenty, zgłoszenia patentowe czy nieopatentowaną wiedzę techniczną będzie mogła pozyskać od UwB na zasadach rynkowych.

– Pakiet ten pozwoli spółce zagregować know-how niezbędny do dalszego jej funkcjonowania. Wiedza zgromadzona w UwB w obszarze specjalizacji profesor Gorodkiewicz i jej zespołu pozwoli również na świadczenie usług kontrolnych w procesie rozwijania technologii – dodaje Tomasz Stypułkowski z Biomarkilo. – Będzie to zatem przykład komercjalizacji wiedzy, który przyniesie uczelni korzyści finansowe oraz parametryczne, brane pod uwagę chociażby podczas ewaluacji.

Zespół projektowy pod nadzorem prof. Gorodkiewicz, ściśle współpracujący z Uniwersytetem w Białymstoku, będzie odpowiedzialny nie tylko za poprawne i skuteczne przeprowadzenie procesu badawczego, który ma doprowadzić do stworzenia w pełni funkcjonalnego prototypu, ale będzie miał również za zadanie skuteczną jego komercjalizację na rynku.

Red. PP, fot. Łukasz Nowicki/UwB

Komentarze