Wypadki przy pracy w Podlaskiem. Na co liczyć w razie zdarzenia?

Białostocki oddział ZUS w pierwszym półroczu 2021 roku wypłacił prawie 5 mln zł na jednorazowe odszkodowania wypadkowe. Taka kwota przypadła 836 osobom, a średnia wysokość świadczenia wyniosła 5,8 tys. zł.

W tym samym czasie w całym kraju odszkodowania w związku z wypadkami przy pracy otrzymały 22 tys. osób, a łączna kwota wypłaconych należności przekroczyła 153 mln zł. W analogicznym okresie 2020 roku 1016 mieszkańcom naszego regionu przekazano kwotę 5,2 mln zł, a liczba wypłaconych odszkodowań była wyższa niż w tych samych miesiącach w roku 2019 o 39.

Od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynosi 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

W celu uzyskania odszkodowania należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kompletny wniosek. Powinien on zawierać:

  • wniosek o jednorazowe odszkodowanie,
  • protokół powypadkowy wraz z dokumentacją, sporządzony i zatwierdzony przez zakład pracy,
  • wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający informację, że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone.

Warto przypomnieć, że od 25 czerwca 2019 roku obowiązuje nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Dokumenty sporządzone według starego wzoru mogły być stosowane nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 roku. Mimo to do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadal wpływają wnioski o odszkodowanie, do których załącznikiem jest protokół sporządzony na starym wzorze. W takim przypadku zachodzi konieczność przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, co powoduje przedłużenie terminu załatwienia sprawy, a tym samym wypłaty świadczenia.

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze