Wysyłasz pracowników za granicę? Jest zmiana w ważnym zaświadczeniu

Od 1 kwietnia tego roku wniosek o wydanie zaświadczenia A1 składa się do ZUS wyłącznie w postaci elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych. Wydanie zaświadczenia A1 również odbędzie się w formie dokumentu elektronicznego. Zaświadczenia będą udostępniane osobie składającej wniosek na jej profilu, utworzonym na PUE ZUS. Wnioski papierowe nie będą już przyjmowane. To istotna zmiana dla przedsiębiorców, którzy wysyłają pracowników do innych krajów.

Polska jest krajem wyróżniającym się na tle państw unijnych bardzo dużą liczbą delegowanych pracowników. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje najwięcej dokumentów A1 w całej Europie. Głównym państwem, dla którego wydawana jest największa liczba zaświadczeń, są Niemcy, potem Francja. Białostocki oddział ZUS najwięcej zaświadczeń wystawia do Belgii i Niemiec.

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydał w 2021 roku ponad 676,7 tys. zaświadczeń A1. Stanowi to wzrost w stosunku do roku 2020 o 9,56 proc., kiedy wydano ponad ich 617,7 tys. ZUS w województwie podlaskim w ubiegłym roku wystawił 12,3 tys. takich dokumentów. To więcej o 7,53 proc. w stosunku do roku 2020, kiedy liczba zaświadczeń wyniosła 11,4 tys.

Elektroniczny wniosek o wydanie dokumentu A1 na PUE jest składany za pomocą specjalnie przygotowanego kreatora. Prowadzi on użytkownika krok po kroku, zapewniając wprowadzenie danych i oświadczeń adekwatnych do sprawy danego wnioskodawcy. W ten sposób technika wspiera poprawne wypełnienie wniosku, zmniejsza liczbę błędów i tym samym przyspiesza załatwienie sprawy w ZUS.

Wydruk zaświadczenia A1 stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w dokumencie wystawionym w postaci elektronicznej przez ZUS i jest dokumentem urzędowym w rozumieniu polskich przepisów. Wydruk jest wówczas dowodem w procedurach prawnych.

Na stronie internetowej www.zus.pl można zweryfikować autentyczność zaświadczenia A1. Do formularza elektronicznego należy wprowadzić określone informacje z tego zaświadczenia, a w odpowiedzi walidator poinformuje o ważności dokumentu.

W ten sposób zagraniczna instytucja zabezpieczenia społecznego, zagraniczny pracodawca lub inny podmiot mogą sprawdzić ważność przedłożonego dokumentu i jego prawdziwość.

Znowelizowane przepisy ustawowe oraz wdrożone na ich podstawie środki mają na celu usprawnienie procesu ubiegania się i wydawania zaświadczeń A1.

Przypomnijmy, że zaświadczenie A1 potwierdza podleganie ubezpieczeniom społecznym w Polsce.

Red. PP, fot. mat. pras.

Komentarze