RPO WP

30 mln zł z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na staże i praktyki dla uczniów szkół zawodowych będzie do zdobycia w konkursie, który zostanie ogłoszony pod koniec lipca – poinformował w środę urząd marszałkowski w Białymstoku. – Nabór wniosków rozpocznie się pod koniec sierpnia – mówi Elżbieta Romańczuk, dyrektor departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w […]

RPO WP

59 mln euro unijnych środków w nowej perspektywie na lata 2014-2020 przeznaczonych zostanie na inicjatywy Lokalnych Grup Działania z województwa podlaskiego. Podlaskie jest jednym z dwóch regionów, które zarezerwowało specjalne środki ma rozwój regionu. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), na wydzielenie środków na specjalny program – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) oprócz Podlaskiego, […]

RPO WP

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wymóg posiadania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dotyczy Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne. Usługi doradcze związane z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej będą obejmowały m.in. przygotowania zakresu PGN, bazy inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, promowanie wśród gmin idei posiadania planów gospodarki niskoemisyjnej i identyfikację projektów możliwych do wsparcia z funduszy […]

RPO WP

Podlaskie firmy, które chcą się rozwijać, czekają na nowe rozdanie środków uninnych w ramach RPO WP. Chcąc wprowadzać innowacyjne rozwiązania, na które trzeba przeznaczyć znaczne kwoty, liczą na możliwośc dofinansowania takich działań dzięki dotacjom. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 między innymi zostały zarezerwowane środki na realizację projektów opartych na działalności badawczo-rozwojowej. […]

RPO WP

Od 01 maja 2015 roku przyjmowane są wnioski do projektu z programu RPOWP dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, należących do I lub II profilu.Do projektu w ramach RPOWP kwalifikują się wyłącznie osoby powyżej 30 roku życia spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:1) osoby powyżej 50 roku życia,2) osoby z niepełnosprawnościami,3) osoby długotrwale […]

RPO WP

19 maja w Łapach organizowane jest spotkanie informacyjne dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na spotkaniu będzie można otrzymać informacje odnośnie możliwości uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich na założenie działalności gospodarczej oraz zostaną omówione zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie. Osoby chętne do udziału w spotkaniu proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. na adres e-mail: […]

RPO WP

Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich organizowane w maju br. na terenie poszczególnych powiatów będą dyżurowały: 5.05.2015 (wtorek) w Urzędzie Miejskim w Michałowie, ul. Białostocka 11, w godz. od 10.00 do 13.30;6.05.2015 (środa) w Sali Konferencyjnej nr 4 Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, w godz. od 11.00 do 14.00;7.05.2015 (czwartek) w Urzędzie Miasta w […]

RPO WP

  Uaktualniony harmonogram przewiduje, że pierwsze nabory na konkursy ruszą w lipcu 2015 roku. Będą one dotyczyły terenów inwestycyjnych (Działanie 1.4) i staży oraz praktyk (Działanie 3.3). Konkursy związane ze zwiększeniem aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, wzmocnieniem roli ekonomii społecznej, udostępnianiem usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz ochroną zasobów […]

RPO WP

Pierwsze nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego planowane są już w maju i czerwcu tego roku. Konkursy będą dotyczyły m.in. na aktywizacji osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo (działanie 2.1) czy pomocy osobom powracającym na rynek pracy, poprzez ułatwienie im godzenia życia zawodowego z prywatnym (działanie 2.2). W sierpniu i wrześniu […]

RPO WP

Oprocentowanie pożyczek udzielanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi obecnie 0%. Prowizja waha się od 1 do 5% i jest uzależniona od okresu kredytowania. Pożyczki mogą być udzielane na cele inwestycyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Maksymalna kwota pożyczki to 500 000 PLN, maksymalny okres to 5 lat. Przyznawane są one przez Podlaską […]