Baza wiedzy dla NGO's

Ostatnio do wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego dotarło pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, odnoszące się do opinii prawnej prof. Huberta Izdebskiego, opracowanej na zamówienie Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. Konkluzją pisma jest podtrzymanie przez MIiR „braku możliwości pełnego finansowania projektów EFS w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020”.Zapraszamy do zapoznania się z argumentacją ministerstwa (całość […]

Baza wiedzy dla NGO's

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały opracowany przez Zespół Konsultacyjny ds. Organizacji Pozarządowych w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o […]

Baza wiedzy dla NGO's

Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości zaprasza do udziału w procesie konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Projekt Programu powstał w wyniku prac Zespołu ds. Programu Współpracy, w skład którego weszli, w równej liczbie, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz organizacji pozarządowych. […]

Baza wiedzy dla NGO's

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych stworzyła witrynę pod nazwą Pozarządowy Monitor Programów Operacyjnych 2014-2020 monitorpozarzadowy.pl. Jesto baza wiedzy na temat aktualnych środków unijnych, z których mogą korzystać organizacje pozarządowe. Jak czytamy: „Monitor służy do śledzenia informacji z wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 z perspektywy organizacji pozarządowych. W latach 2014-2020 organizacje mają ponad 200 reprezentantów/reprezentantek w komitetach. Umowa […]

Baza wiedzy dla NGO's

Polska otrzymała na lata 2014-2020 niebagatelną kwotę 82,5 miliardów euro, czyli 349 miliardów złotych z polityki spójności. Pieniądze z Unii Europejskiej poprawią jakość życia, mają umacniać nowoczesną gospodarkę i podnosić jej konkurencyjność. To inwestycja w przyszłe pokolenia. Poniżej filmik informacyjny.  

Baza wiedzy dla NGO's

Do 10 kwietnia 2015 r. można zgłaszać kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, który będzie społeczno-rządowym ciałem koordynującym działania na rzecz ekonomii społecznej na poziomach regionalnym i krajowym. Kandydaci powinni posiadać co najmniej 2-letnie potwierdzone doświadczenie w pracy zawodowej, naukowej lub społecznej w obszarze ekonomii społecznej. Zgłoszenia zawierające krótką informację na temat doświadczenia kandydata […]

Baza wiedzy dla NGO's

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do Rady Organizacji Pozarządowych. Nabór zgłoszeń trwa od 12 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2015 r. Do konkursu mogą przystąpić: stowarzyszenia twórcze; organizacje pozarządowe działające w skali ogólnopolskiej (w tym organizacje zrzeszające i reprezentujące podmioty sektora pozarządowego); organizacje pozarządowe działające lokalnie. W wyniku naboru w skład Rady […]

Baza wiedzy dla NGO's

    Prezentujemy Państwu kompendium wiedzy na temat ekonomii społecznej. Niezbędne informacje na ten temat można znaleźć na stronie ekonomiaspoleczna.pl   Na temat przedsiębiorczości społecznej, projektu ustawy można znaleźć informacje tutaj: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/609062