Zasiłku chorobowego nie dostaniesz z urzędu. Musisz złożyć wniosek

Aby otrzymać zasiłek chorobowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych konieczne jest złożenie wniosku. ZUS nie wypłaca świadczenia należnego za niezdolność do pracy z urzędu.

Wystawione elektroniczne zwolnienie lekarskie automatycznie trafia do ZUS, na profil PUE ZUS pracodawcy i ubezpieczonego. Aby otrzymać zasiłek chorobowy, trzeba złożyć wniosek o jego wypłatę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby z nimi współpracujące, duchowni, a także osoby po ustaniu zatrudnienia wniosek o chorobowe składają bezpośrednio do ZUS. W przypadku pracowników, którym ZUS, a nie płatnik składek wypłaca zasiłek chorobowy, wniosek składa pracodawca bądź zleceniodawca.

Wniosek o zasiłek chorobowy można złożyć osobiście w placówce ZUS, wysłać go pocztą lub przekazać elektronicznie przez PUE ZUS.

By ZUS mógł wypłacić zasiłek chorobowy, pracodawca, który nie jest płatnikiem zasiłków, czyli taki, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, powinien w ciągu 7 dni od otrzymania e-ZLA przekazać do ZUS odpowiednie zaświadczenie. W przypadku pracownika jest to druk Z-3, a w przypadku ubezpieczonych innych niż pracownik, np. zleceniobiorców – druk Z-3a. W przypadku kolejnego e-ZLA za okres nieprzerwanej niezdolności do pracy, zaświadczenie płatnika składek Z-3 pracodawca wypełnia w ograniczonym zakresie. Może też w tym celu skorzystać z zaświadczenia ZAS-12.

Jeśli natomiast niezdolność do pracy z powodu choroby przypada po ustaniu zatrudnienia, to konieczne jest jeszcze złożenie wniosku na druku ZAS-53. W przypadku otrzymania pierwszego e-ZLA, które obejmuje okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, należy do wniosku dołączyć oświadczenie na druku Z-10.

Z kolei osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby z nimi współpracujące oraz osoby duchowne wniosek o chorobowe składają bezpośrednio do ZUS na druku Z-3b lub ZAS-53. Wniosek należy złożyć jak najszybciej. Roszczenie o zasiłek chorobowy przedawnia się po 6 miesiącach od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze