Zgłoszenia patentowe, dwie nowe spółki i 46 technologii do dalszego rozwoju – na Podlasiu nie próżnują

Płytka z biosensorem, fot. UwB

17 zgłoszeń patentowych dokonanych przez Uniwersytet w Białymstoku, szkolenia dla pracowników i doktorantów, a także zakup m.in. sprzętu i aparatury badawczej. Takie korzyści odniosła największa podlaska uczelnia dzięki projektowi „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Realizuje go konsorcjum utworzone przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o., Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Uniwersytet w Białymstoku. Szczegóły można było poznać podczas konferencji podsumowującej projekt.

Konferencja odbyła się w środę, 26 kwietnia, na Wydziale Chemii UwB. Była skierowana przede wszystkim do pracowników Uniwersytetu w Białymstoku, ale uczestniczyli w niej również studenci i doktoranci, a także m.in. przedstawiciele urzędu marszałkowskiego.

Tematem wiodącym spotkania było zarządzanie badaniami naukowymi i współpraca z biznesem w zakresie komercjalizacji. Podczas konferencji zespoły badawcze z UwB, UMB i PB przedstawiły efekty wykonanych prac przedwdrożeniowych w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz z Wydziału Chemii UwB zaprezentowała sposób odzyskiwania wybranych metali szlachetnych (Pd, Rh, Ru). Z kolei prof. dr hab. Andrzej Stupakiewicz z Wydziału Fizyki UwB przedstawił metodę optomagnetycznego zapisu hologramów generowanych komputerowo.

– W dzisiejszych czasach bardzo ważna jest współpraca między uczelniami a otoczeniem gospodarczym. Rozwój innowacji i wdrażanie prac badawczo-rozwojowych przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw. Mamy nadzieję, że projekt wzmocni kontakty między światem nauki i biznesu, a nasze konferencje staną się cyklicznymi spotkaniami – mówi mgr inż. Maria Truskolaska ze Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii, koordynator projektu ze strony UwB.

W ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, który realizuje konsorcjum trzech największych podlaskich uczelni, zostały zrealizowane do tej pory 33 prace przedwdrożeniowe, wyłonione w ramach konkursu. Ich wartość wynosi ponad 2,1 mln zł.

Ponad 600 tys. trafiło na Uniwersytet w Białymstoku: zakupiony został m.in. sprzęt, aparatura badawcza i odczynniki na potrzeby 10 różnych projektów badawczych, realizowanych na Wydziale Chemii oraz Wydziale Fizyki. Dotyczą m.in. metod i technologii wykorzystywanych w medycynie czy ochronie środowiska. Ich listę można znaleźć na stronie internetowej uczelni.

W ramach projektu odbyły się także szkolenia dla pracowników i doktorantów UwB. Największa podlaska uczelnia dokonała ponadto 17 zgłoszeń patentowych, w tym 13 do Urzędu Patentowego RP oraz 4 zgłoszeń zagranicznych. Np. do Urzędu Patentowego USA trafił wniosek dotyczący mapowania tensora dyfuzji uzyskanego metodą obrazowania rezonansu magnetycznego i ocena stopnia neuropatii nerwu wzrokowego. Do UPRP zostały zgłoszone m.in. panel biosensorów ginekologiczno-onkologicznych do równoczesnego specyficznego oznaczania do oznaczania stężenia biomarkerów oraz sposób i system do pomiaru oporności powierzchniowej.

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowany od 2020 r., właśnie się kończy. Jego całkowity budżet to 3 322 000 zł. Wśród efektów są nie tylko zgłoszenia patentowe (łącznie u wszystkich członków konsorcjum 22), ale też np. 2 nowo utworzone spółki spin off oraz 46 zidentyfikowanych technologii możliwych do dalszego rozwoju.

Red. PP, fot. UwB

Komentarze