Zintegrowany System Kwalifikacji – rozwiązanie dla rynku pracy w Białymstoku i regionie

Czas wyzwań na rynku pracy trwa – przedsiębiorstwa zgłaszają wyraźną potrzebę powiększenia grona wykwalifikowanych pracowników. Odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku i w gospodarce może być wdrażany obecnie Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK). System ten wspiera weryfikację umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych kandydatów do pracy, a twórcy ZSK zapowiadają realne korzyści z tego tytułu dla biznesu regionalnego – w tym dla Białegostoku i województwa podlaskiego.

Zintegrowany System Kwalifikacji jest swego rodzaju mechanizmem umożliwiającym potwierdzanie umiejętności nabywanych przez całe życie, dzięki czemu można nie tylko odnieść sukces zawodowy, ale również w dość szybki i łatwi sposób uzyskać awans, przekwalifikować się, pozyskać pracownika o wymaganych kwalifikacjach.

ZSK więc nie tylko stwarza nowe możliwości rozwoju, ale także jest idealną odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Podobne systemy funkcjonują już w ponad 150 krajach na całym świecie, dlatego ZSK jest także dobrą alternatywą dla Polaków w kontekście zmiany kompetencji i kierunku zawodowego. Nie musimy kończyć wyższych uczelni, aby podjąć pracę w zawodzie, w którym mamy już doświadczenie. Przystąpienie do walidacji (sprawdzenia tego, co faktycznie umiemy) i uzyskanie certyfikatu z danej kwalifikacji to dobre rozwiązanie, a korzyści płynące z otrzymania certyfikatu lub dyplomu pozwolą rozwinąć skrzydła pracownikowi, nie tylko w Polsce, ale też za granicą.

Co ważne, przekrój kwalifikacji, który pojawia się w systemie, jest bardzo rozległy. W ZSK mogą się znaleźć także kwalifikacje, które dotyczą obszarów istotnych dla każdego z regionów – w tym Białegostoku i całego województwa podlaskiego.

Rozwój regionu podlaskiego na płaszczyźnie wielu sektorów jest niezwykle dynamiczny. Podlasie od dłuższego czasu tworzy różnego rodzaju platformy łączące samorządy z kapitałem społecznym, tradycyjną gospodarkę z innowacyjnymi technologiami. Niegdyś podlaskie było kojarzone tylko z turystyką, rolnictwem oraz branżą spożywczą. W tej chwili to się zmienia – Podlasie stawia na rozwój nowoczesnych technologii, tworzy dogodne warunki do rozwoju przedsiębiorczości, wzrasta atrakcyjność inwestycyjna regionu. Rozwija się nie tylko na płaszczyźnie tradycyjnych gałęzi podlaskiej gospodarki, opierając je na innowacyjnych rozwiązaniach, ale rozwija również swój potencjał w branży informatycznej – Podlasie znane jest obecnie jako Puszcza Krzemowa. Aby sprostać potrzebom tak dynamicznie rozwijającego się rynku, coraz bardziej istotna staje się potrzeba inwestycji w kwalifikacje pracowników. Jako doradcy regionalni ZSK przedstawiamy system jako narzędzie wspierające pracodawców w pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników i wspomagamy jego wdrożenie w naszym regionie – mówi Beata Sulima, doradca regionalny ZSK.

Jak zaznacza Beata Sulima, w każdym z województw aktywnie działają doradcy regionalni, których zadaniem jest upowszechnianie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na gruncie lokalnym.

Głównym naszym zadaniem jest tworzenie pomostów między pracodawcami a organizacjami branżowymi, a także samorządem czy potencjalnym pracownikiem. Jako regionalni przedstawiciele ZSK jesteśmy zaangażowane w szerzenie wiedzy na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, jego założeń, zasad funkcjonowania oraz korzyści wynikających z aktywnego zaangażowania się w jego wdrażanie. Co istotne, prace nad systemem odbywają się zarówno na poziomie centralnym przy wsparciu ministerstw, jak i lokalnym – dodaje Anna Fiedorczuk, doradca regionalny ZSK.

Zintegrowany System Kwalifikacji gromadzi, opisuje i porządkuje informacje na temat kwalifikacji, które możemy uzyskać w dowolny sposób. Każda kwalifikacja (np. tworzenie witryn internetowych, pilotowanie imprez turystycznych, programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D czy montowanie stolarki budowlanej), czyli zespół wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jest dokładnie opisana – wskazane jest, co należy wiedzieć i umieć oraz jaki zasób kompetencji społecznych posiadać, żeby uzyskać formalne jej potwierdzenie i otrzymać certyfikat. Do każdej kwalifikacji przyporządkowany jest także poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, dzięki czemu można porównać je z kwalifikacjami nadawanymi w innych krajach. Kwalifikacje uzyskiwane w Polsce mają szansę stać się rozpoznawalne w Europie, dzięki czemu łatwiej będzie znaleźć pracę za granicą lub udowodnić kompetencje swojej kadry przed zagranicznym kontrahentem.

Obecnie na rynku pracy istotą jest elastyczność, dostosowywanie się do potrzeb rynkowych. Konkurencja na rynku pracy jest bardzo duża. Istnieje też ogromna potrzeba podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz osób w procesie poszukiwania pracy. ZSK pozwala na potwierdzenie tego, co już umiemy, uzyskania formalnego dowodu na to, jakie mamy kompetencje – także te, które zdobywamy poza szkołą. Z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy potwierdzenie umiejętności pracownika pozwala wyeliminować błędy w rekrutacji. W konsekwencji taki mechanizm sprzyja obu stronom – wyjaśnia Anna Fiedorczuk.

Umiejętność zbudowania zespołu profesjonalnych i kompetentnych pracowników to dziś ważny atut przedsiębiorstwa, który nierzadko wpływa na konkurencyjność firmy i jej sukcesy. W zdobywaniu dodatkowych umiejętności i potwierdzaniu ich odpowiednimi dokumentami może pomóc ZSK. Dzięki precyzyjnemu opisowi kwalifikacji w systemie dla pracodawcy staje się jasne, jakie umiejętności posiada pracownik mogący pochwalić się daną kwalifikacją, czego można od niego oczekiwać i co wniesie do firmy.

Pozwala to na ograniczenie błędów podczas rekrutacji, a także jej przyspieszenie. Efekt: pracodawca szybko i precyzyjnie kompletuje dobrze dobrany, kompetentny zespół o wiarygodnych kwalifikacjach. Ma to bezpośredni wpływ na skuteczną realizację zadań w firmie, a co za tym idzie – konkurencyjność na rynku.

Korzyści, jakie niesie za sobą Zintegrowany System Kwalifikacji dla potencjalnego pracownika, mogą być rozpatrywane na różnych płaszczyznach: zawodowej, społecznej oraz psychologicznej. Po pierwsze, po potwierdzeniu formalnie swoich umiejętności, stajemy się bardziej pożądanym pracownikiem. Certyfikat możemy traktować jako atut podczas rekrutacji, ponieważ pracodawca może być pewien naszych kompetencji.

Wiele zawodów znika z rynku. Wpływa na to cyfryzacja, rozwój przemysłu. Niektóre obszary przestają wymagać obsługi wykwalifikowanej kadry. Dlatego ZSK jest szczególnie kierowany do tych,którzy stają przed potrzebą przekwalifikowania, zmiany zawodu. Jest to narzędzie, które w praktyczny sposób pozwala podlaskim pracownikom pozostać aktywnym na rynku pracy, lub na niego powrócić, co jest korzystne nie tylko z punktu widzenia gospodarki, lecz również pod względem psychologicznym – tłumaczy Beata Sulima.

Za prace dotyczące rozwoju ZSK odpowiedzialny jest Instytut Badań Edukacyjnych. Na co dzień współpracuje on z partnerami społecznymi, a także grupami środowiskowymi, tak aby rozmowy i konsultacje miały istotny wpływ na kształt i renomę certyfikacji ZSK.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie:
https://www.kwalifikacje.edu.pl/

Doradcy regionalni:

Anna Fiedorczuk
e-mail: a.fiedorczuk@ibe.edu.pl
573 444 568

Beata Sulima
e-mail:b.sulima@ibe.edu.pl
573 444 569

Artykuł partnerski, fot. pixabay

Komentarze