Zmiany w prawie pracy w związku z COVID-19

W tym tygodniu Senat zajmie się pracami nad uchwaloną niedawno, 4 czerwca 2020 r., ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

Ustawa ta wprowadza m.in. zmiany dotyczące regulacji pracy zdalnej (art. 3 ustawy). Zmiany przewidują, że wykonywanie pracy zdalnej będzie mogło być polecone pracownikom, którzy mają umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy.

Natomiast po stronie pracodawcy będzie należało zapewnienie środków i materiałów potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej oraz jej obsługę. Według ustawodawcy zmiana ma na celu uniknięcie wydawania przez pracodawcy polecenia pracy zdalnej dla pracownika, który nie dysponuje środkami pozwalającymi mu na wykonywanie pracy w tym trybie.

Co więcej, pracownik będzie mógł odmówić wykonywania pracy w trybie zdalnym, jeżeli oświadczy, że nie ma możliwości technicznych i lokalowych.

Wątpliwości budzi jednak sposób, w jaki pracodawca będzie sprawdzał możliwości techniczne i lokalowe pracownika, jak również oceniał, że są one wystarczające.

Iwona Ptaszyńska, radca prawny / Fot. pixabay.com

Czytaj także: Rynek pracy w dobie pandemii, czyli jak odnaleźć się i pozostać aktywnym zawodowo w nowej rzeczywistości

Komentarze