Jak zmienia się transport międzynarodowy?

Rynek transportu, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie, ulega nieustannym, dynamicznym przemianom. Związane są one z rozwojem technologii, pojawianiem się nowych rozwiązań, rozbudową infrastruktury drogowej, rozszerzeniem obszaru Unii Europejskiej przez ostatnie 15 lat oraz zmianami prawnymi.

Nowe przedsiębiorstwa transportowe wyrastają jak grzyby po deszczu. Wedle danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, dnia 31 grudnia 2016 r. zarejestrowanych było 33 136 przedsiębiorstw zajmujących się przewozem rzeczy na obszarze UE oraz 3156 przedsiębiorstw zajmujących się przewozem osób na obszarze UE. To więcej niż pod koniec roku 2015 – gdy tych pierwszych firm było 31 279, a tych drugich – 3099. Nieustannie rośnie także liczba pojazdów, pozostających do dyspozycji firm transportowych (w ciągu roku przybyło ich o ok. 30 000 sztuk).

Rośnie zapotrzebowanie

– W tym przypadku, oczywiście, popyt generuje podaż – wyjaśnia przedstawiciel MatLogistic, firmy transportowej, zajmującej się transportem zarówno krajowym, jak i międzynarodowym – Handel wciąż się rozwija, rozwijają się więc i firmy transportujące dobra. Z kolei rozwój turystyki i częste wyjazdy w celach zarobkowych sprzyjają większej liczbie kursów autokarów. Jednocześnie rosnąca konkurencja wymaga stałego podnoszenia standardów, zdobywania certyfikatów i dbania o jakość oferowanych usług – dodaje.
Proces ten obserwować można również w danych GITD – odnośnie atestów ekologicznych pojazdów. Z roku na rok maleje liczba pojazdów posiadających jedynie atest EURO 0 (określający najmniej rygorystyczne normy dotyczące spalin). Coraz więcej jest natomiast samochodów z najsurowszym atestem Euro 6 – pod koniec 2016 r. było ich już ponad 50 tysięcy, podczas gdy w roku 2015 – jedynie ok. 26 tysięcy (co oznacza niemal dwukrotny wzrost).

Regulacje prawne

Zmiany na rynku wywołane są także ciągłymi pracami nad dyrektywami unijnymi. W 2017 roku jedną z wywołujących największe poruszenie propozycji była ta wysunięta przez Komisję Europejską – wymuszająca zrównanie płac pracowników delegowanych z pracującymi lokalnie. Wywoływała ona u firm wschodnich obawę przed znacznym podniesieniem kosztów transportu. W ogłoszonym 31 maja 2017 r. Pakiecie Mobilności zaznaczono, że jeśli czas delegowania nie przekracza trzech dni, przepisy dotyczące stawek płacy minimalnej nie będą miały zastosowania. Zmiany dotyczą także czasu pracy (konieczność odbioru odpoczynku poza kabiną) oraz kabotażu.

W 2017 roku można spodziewać się dalszego wzrostu liczby przedsiębiorstw specjalizujących się w transporcie oraz liczby wydawanych licencji.

Bardzo bogatą ofertę transportu międzynarodowego firmy MatLogistics można znaleźć pod adresem http://www.matlogistic.pl/oferta/transport-miedzynarodowy/.

Artykuł partnerski

Komentarze