Modele zmiany wieloletniego kontraktowania usług społecznych

W ramach projektu „PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie województwa podlaskiego” realizowanego przez STOWARZYSZENIE EUROPARTNER AKIE w partnerstwie z GMINĄ CIECHANOWIEC przeprowadzono cykl badań na terenie wybranych gmin województwa podlaskiego, m.in.: Ciechanowiec, Drohiczyn, Turośń Kościelna, Łapy, Sokółka, Mońki, Puńsk, Boćki, Zabłudów. Efektem zrealizowanych badań było zweryfikowanie zasad skutecznego kontraktowania usług społecznych w dziewięciu obszarach, tj.:

1. Edukacja i wychowanie,
2. Promocja gminy i rozwój przedsiębiorczości,
3. Pomoc społeczna wsparcie rodziny i polityki prorodzinnej,
4. Wspieranie samorządności i postaw obywatelskich,
5. Sport i kultura fizyczna,
6. Dbanie o zieleń ochrona środowiska i gospodarka odpadami,
7. Ochrona kultury, tradycji i opieka nad zabytkami,
8. Ochrona zdrowia i profilaktyka uzależnień,
9. Planowanie przestrzenne.

Dzięki przeprowadzonym badaniom powstały 42 narzędzia składające się na trzy innowacyjne modele procedur wieloletniego kontaktowania usług społecznych. Wyniki badań i testów wykazały znaczący wzrost jakości usług, efektywności finansowej oraz lokalnej współpracy po zastosowaniu tych trzech modeli współpracy wieloletniego kontraktowania usług społecznych. Mowa tu o modelach pt. Jakość, Efektywność, Współpraca – modelach rzeczywistych, opartych na racjonalnej analizie korzyści i ryzyk, jakie im towarzyszą. W dziewięciu JST przyjęto uchwały rad gmin, dzięki którym umożliwiono wdrożenie i testowanie ww. modeli we współpracy z lokalnymi organizacjami samorządowymi. Szacujemy, iż na podstawie podpisanych deklaracji współpracy, około 90 samorządów wdroży wypracowane modele współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Poniżej zamieszczone zostały dokumenty upowszechcniające trzy innowacyjne modele współpracy.

DO POBRANIA:

Model WKUS – PODRĘCZNIK (całość)

Model wieloletniego kontraktowania usług społecznych – JAKOŚĆ

Model wieloletniego kontraktowania usług społecznych – EFEKTYWNOŚĆ

Model wieloletniego kontraktowania usług społecznych – WSPÓŁPRACA

NARZĘDZIE DO BADANIA NAKŁADÓW I EFEKTÓW 

Strona internetowa projektu: „PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie województwa podlaskiego”

Komentarze