Praca. Od grudnia wcześniejsi emeryci i renciści mogą dorobić więcej

Od 1 grudnia emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści, będą mogli więcej dorobić do swoich świadczeń niż dotychczas. Bezpieczny limit przychodu wynosi ponad 5 tys. zł brutto.

– Wiele osób pracuje na emeryturze czy rencie. Część z nich musi jednak uważać na graniczne kwoty przychodu – 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Po ich przekroczeniu ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Dobra wiadomość dla wcześniejszych emerytów i rencistów jest taka, że od grudnia limity będą wyższe. A to oznacza, że będą mogli więcej dorobić do swojego świadczenia.

– Bez żadnych konsekwencji będą mogli miesięcznie dorobić do kwoty 5 036,50 zł brutto, czyli 70 proc.przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jest to o ponad 132 zł miesięcznie więcej niż dotychczas. Jeśli jednak miesięczny przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli kwotę 9 353,50 zł brutto, to wypłata świadczenia może zostać zawieszona – wyjaśnia rzeczniczka.

Natomiast jeśli miesięczny przychód przekroczy 5 036,50 zł brutto, ale nie będzie wyższy niż 9 353,50 zł brutto, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi obecnie 794,35 zł – dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 595,80 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz 675,24 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), mogą osiągać dodatkowe przychody bez ograniczeń. Nie muszą obawiać się, że ich świadczenie zostanie zmniejszone lub zawieszone, nawet jeśli przychód przekracza określone progi – 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jest jeden wyjątek od tej reguły, gdy ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, wynoszącego od marca tego roku 1 588,44 zł brutto. Jeśli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimum emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

Zarobkować bez ograniczeń mogą również niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

Limitami przychodów nie muszą przejmować się także osoby pobierające rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Red. PP, fot. pexels.com

Komentarze