Dofinansowanie PFRON 2016

Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną, może otrzymywać comiesięczne dofinansowanie do jej wynagrodzenia, które wypłacane jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Szacuje się, że tylko 1/4 z przeszło 3,3 milionów niepełnosprawnych w Polsce jest aktywna zawodowo. Niestety, pracodawcy często unikają ich zatrudniania, ponieważ uważają, że osoba z niepełnosprawnością nie będzie w stanie poradzić sobie ze stojącymi przed nią wyzwaniami zawodowymi.

W rzeczywistości jednak jest zupełnie inaczej – większość osób z orzeczoną niepełnosprawnością to wykształceni, wykwalifikowani pracownicy z wysoką motywacją, którzy mogą być zyskiem dla przedsiębiorstwa. Co więcej, pracodawca decydujący się na stworzenie stanowiska dla takiej osoby może liczyć na dodatkowe dofinansowania wypłacane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co zmniejsza koszty płacy.

Stawki dofinansowania PFRON na 2016 rok

Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie PFRON do wynagrodzenia w sytuacji, gdy zatrudni pracownika posiadającego orzeczony lekki, umiarkowany lub znaczny stopnień niepełnosprawności na podstawie umowy o pracę w dowolnym wymiarze czasu, dlatego też nie może być to umowa cywilnoprawna.

Kwoty dotacji mogą być wyższe od podstawowych, gdy zatrudniony przez pracodawcę pracownik ma jedną z tzw. chorób specjalnych. Do tzw. chorób specjalnych zalicza się całościowe zaburzenia rozwojowe, upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną, padaczkę oraz wady wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Udzielane sumy dofinansowania są maksymalnymi, dlatego też Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie finansuje kosztów płacy w całości – wynoszą one maksymalnie 75-90 proc. kosztów zatrudnienia ponoszonych faktycznie i terminowo.

Jak znaleźć dobrego pracownika z orzeczoną niepełnosprawnością?

Pracodawcy najczęściej w takiej sytuacji decydują się na opublikowanie ogłoszenia ze wskazaniem, że preferują kandydatów posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności. Można skorzystać jednak z jeszcze jednego, wygodniejszego rozwiązania, a mianowicie agencji pracy zajmujących się łączeniem pracodawców z niepełnosprawnymi pracownikami i tym samym pomagających firmom w optymalizacji wpłat do PFRON.

Jedną z agencji pracy specjalizujących się w tej dziedzinie jest agencja pracy Capital Work, która od lat pomaga zarówno pracodawcom w optymalizacji kosztów, jak i pracownikom w poszukiwaniu zatrudnienia. Dzięki jej pomocy mogą oni otrzymać profesjonalne wsparcie na rynku pracy i znaleźć odpowiednie propozycje skierowane do siebie w całej Polsce. Z ofertą Capital Work oraz aktualnymi ogłoszeniami o pracę można zapoznać się na stronie internetowej: http://capitalwork.pl/.

artykuł sponsorowany

Komentarze