Nasze firmy mierzą wysoko. Otrzymają dodatkowe pieniądze na rozwój

Blisko 400 tysięcy złotych z funduszy unijnych trafi do ośmiu podlaskich firm. Tak zdecydował zarząd województwa. Dotacje przedsiębiorstwa przeznaczą na usługi doradcze.

To kolejne podmioty, które otrzymały pieniądze na tego typu przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

Firma ROLETIX za uzyskane fundusze opracuje strategię wejścia na rynek zagraniczny – strategia ta pozwoli na wybór najbardziej korzystnych działań, które zapewnią sukces poza granicami naszego kraju.

Dwa projekty zrealizuje spółka Automated. Pierwszy z nich ma na celu realizację audytu technologicznego – sprawdzi on stan dojrzałości technologicznej spółki i wskaże zmiany niezbędne do wprowadzenia nowoczesnych technologii. Drugi z projektów będzie dotyczył opracowania planu wdrożenia nowej technologii.

BIKE HUD sp. z o.o. również zrealizuje dwa projekty. Przeprowadzi audyt technologiczny przedsiębiorstwa oraz opracuje koncepcję wdrożenia na rynku nowego cyfrowego produktu.

Z kolei firma P.H.U. „AQUA” otrzyma dotację na profesjonalne opracowanie biznesplanu w celu podjęcia decyzji dotyczącej kierunków rozwoju firmy.

Firma NeoBRAND ma zamiar podbić rynek zagraniczny, a pomoże jej w tym przygotowanie spójnej strategii, która określi działania związane z wprowadzeniem produktów na wybrane rynki.

ALEX sp. z o. o. przeprowadzi ocenę firmy w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego produktu/usługi. Ocena ta zakończy się opracowaniem koncepcji strategicznej, której efektem będzie stworzenie nowego produktu.

Projekt Alutrast będzie polegać na szczegółowej analizie rynków zagranicznych – ma to na celu wskazanie właściwego zagranicznego rynku zbytu dla produktów i usług oferowanych przez to przedsiębiorstwo.

Analizę ryzyka wdrożenia nowego produktu przeprowadzi firma Centi. Podjęcie się produkcji nowych produktów wymaga od firmy znaczących nakładów inwestycyjnych, w tym zatrudnienia nowych pracowników. Dlatego Centi, skorzysta z usługi polegającej na eksperckiej ocenie potencjału swojego pomysłu.

Do końca 2020 roku przedsiębiorcy mogą jeszcze ubiegać się o dotacje na tego typu usługi.

Red. PP, za: Wrota Podlasia, fot. pixabay.com

Komentarze