Nauka współpracuje z biznesem. Jest porozumienie między uczelnią a firmą z branży IT

Uniwersytet w Białymstoku podpisał porozumienie o współpracy z firmą Asseco Data Systems SA.

ADS jest firmą z branży IT, działającą od 2016 roku. Zajmuje się tworzeniem, rozwijaniem i utrzymaniem systemów informatycznych oraz specjalistycznych usług, głównie dla przedsiębiorstw i administracji samorządowej. Asseco Data Systems jest częścią międzynarodowej Grupy Kapitałowej Asseco.

Porozumienie przewiduje m.in. organizację praktyk, staży studenckich i absolwenckich, współpracę w zakresie realizacji prac dyplomowych i przewodów doktorskich w dyscyplinie informatyka, zaangażowanie firmy w realizację programu stypendialnego dla studentów i doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku.

ADS i UwB planują też wspólnie realizować projekty naukowe, informatyczne, a także wspólnie starać się o ich dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej bądź́ środków krajowych. Współpraca ma również dotyczyć przedsięwzięć promujących informatykę, takich jak konkursy, prezentacje czy szkolenia.

Z ramienia Asseco Data Systems SA. dokument podpisali Andrzej Dopierała, prezes zarządu, oraz Daniel Lala, wiceprezes. W spotkaniu towarzyszącym podpisaniu porozumienia wzięli też udział Katarzyna Skowrońska i Grzegorz Pytkowski z ADS. Uniwersytet w Białymstoku reprezentowali prof. Izabela Święcicka, prorektor ds. nauki, oraz Tomasz Zalewski, kanclerz uczelni.

Na zdjęciu od lewej: A. Dopierała, prof. I. Święcicka, D. Lala

Red. PP, fot. UwB

Komentarze