Dla kogo mały ZUS plus i niższe składki? [WYJAŚNIAMY]

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę i na tej podstawie są zgłoszeni do ubezpieczeń w 2023 roku, mogą skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy małego ZUS plus.

Mały ZUS plus to ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne dla mniejszych firm. Chcąc skorzystać z dodatkowych miesięcy, nie w każdej sytuacji należy ponownie składać dokumenty.

Aby skorzystać z przedłużenia małego ZUS plus o 12 miesięcy, nie trzeba ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, którym:

  • w sierpniu tego roku nie skończyło się 36 miesięcy małego ZUS plus;
  • w lipcu skończyło się 36 miesięcy małego ZUS plus.

Dodatkowe 12 miesięcy ulgi ZUS doliczy tym osobom automatycznie.

– Jeśli, na przykład, przedsiębiorca przystąpił do małego ZUS plus od 1 sierpnia 2020 roku, to do 31 lipca 2023 roku wykorzystał 36 miesięcy ulgi. Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 roku, tj. przez kolejnych 5 miesięcy, nadal może opłaca składki na dotychczasowych zasadach obowiązujących w 2023 roku. Nie musi dokonywać dodatkowego zgłoszenia z kodem 0590. Pozostałe 7 miesięcy będzie mógł wykorzystać od 1 stycznia 2024 r., o ile spełni pozostałe warunki ustawowe – wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Z kolei osoby prowadzące działalność, którym w pierwszej połowie 2023 roku skończył się mały ZUS plus, a następnie zgłosiły się do ubezpieczeń z kodem 05 10 lub 05 12, mogą również przedłużyć ulgę. W ich sytuacji należy ponownie zgłosić się do ubezpieczeń z kodem 05 90 albo 05 92.

– Wtedy ulga zacznie obowiązywać od pierwszego dnia następnego miesiąca. Jeżeli ktoś złoży wymagane deklaracje w sierpniu 2023 roku, mały ZUS plus będzie ważny od 1 września. W takim przypadku w wyrejestrowaniu z ubezpieczeń oraz w zgłoszeniu do ubezpieczeń należy wskazać datę od 1 września 2023 r. Jednocześnie składki za sierpień 2023 r. płatnik musi opłacić w dotychczasowej wysokości – informuje rzeczniczka.

Aby skorzystać z ulgi, trzeba przekazać te dokumenty do ZUS najpóźniej do 31 grudnia 2023 roku.

Osoby, którym w pierwszej połowie 2023 roku skończył się mały ZUS plus i przestały prowadzić działalność, również mogą skorzystać z przedłużenia ulgi. Trzeba wtedy ponownie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego. Tych osób nie obowiązuje termin 31 grudnia 2023 roku na dokonanie tego zgłoszenia – mogą to zrobić również później.

Przypomnijmy: jednym z warunków skorzystania z małego ZUS plus jest, aby przychód przedsiębiorcy w poprzednim roku nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Stosujący ulgę przedsiębiorca oblicza składki na ubezpieczenia społeczne od połowy swojego przeciętnego miesięcznego dochodu w poprzednim roku. Podstawa wymiaru składek nie może być jednak niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku i wyższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (w 2023 roku między 1047 zł a 4161 zł).

Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze