Nowe obowiązki przedsiębiorców

Od 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT będą zobowiązani do weryfikacji sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług pod kątem ich przynależności do jednej z trzynastu grup towarowo-usługowych, tzw. kodów GTU, które pozwolą na sporządzenie prawidłowego pliku JPK_V7.

Oznacza to, że przedsiębiorcy już od 1 października, będą zobowiązani do określenia, czy świadczona przez nich usługa lub sprzedaż zawarta jest w jednej z grup towarowych określonych Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Przy czym dodać należy, że powyższy obowiązek oznaczania towarów i usług dotyczy oznaczania przez przedsiębiorcę jedynie określonych usług i towarów.

Reasumując: zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług przedsiębiorcy będą generować strukturę JPK składającą się z części ewidencyjnej oraz części deklaracyjnej.

Radca prawny Iwona Ptaszyńska, fot. pixabay.com

Komentarze