Tworzysz innowacyjne rozwiązania technologiczne? Weź udział w konkursie Technotalent 2018

Od 10 września do 16 października 2018 roku trwa przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konkursie Technotalent 2018. Organizatorem piątej jubileuszowej edycji przedsięwzięcia jest Fundacja Technotalenty. Współorganizatorami są Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku oraz PKO Bank Polski. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Celem konkursu jest identyfikacja oraz wsparcie osób i zespołów, które tworzą innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Tegoroczne kategorie konkursowe to: technika, wyzwanie społeczne, biznes, technotalent Politechniki Białostockiej 2018, technotalent Uniwersytetu w Białymstoku 2018, technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2018 oraz inspiracje 2018.

10 września na stronie technotalenty.pl/konkurs2018 pojawił się formularz umożliwiający zgłoszenia zrealizowanych lub przyszłych projektów i koncepcji, które powstały w ostatnich latach. Zgłoszony projekt powinien wykorzystywać nowoczesne technologie.

Nowością tegorocznej edycji jest specjalna nagroda 5-lecia Konkursu Technotalent 2018. Na gali rozdania nagród 11 grudnia zostaną wręczone tytuły Technotalenta 5-lecia Konkursu Technotalent trzem najbardziej wyróżniającym się talentom ze wszystkich dotychczasowych edycji Konkursu Technotalent.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju zdolnych osób z regionu północno-wschodniej Polski. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci, doktoranci i absolwenci w wieku od 18 do 35 lat. Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać osoby indywidualne lub zespoły, wypełniając krótki formularz i udostępniając film lub prezentację swoich projektów.

Prace konkursowe, czyli filmy i prezentacje ocenią kapituły konkursu złożone z przedstawicieli firm, uczelni oraz instytucji wspierających konkurs. Kapituła wyłoni po pięciu finalistów w każdej z kategorii konkursowych, a następnie na etapie finałowym – zwycięzców. Laureaci otrzymają nagrody finansowe i specjalne. W piątej edycji konkursu Technotalent do wygrania są nagrody finansowe, których łączna wartość wynosi 51 000 zł oraz nagrody specjalne. Każdy uczestnik konkursu ma szansę na udział w specjalnym programie wsparcia uzdolnionych osób z regionu północno-wschodniej Polski realizowanym przez Fundację Technotalenty i firmy partnerskie fundacji.

W północno-wschodniej Polsce potrzebny jest efektywny system wsparcia osób utalentowanych w sektorze wysokich technologii i branży kreatywnej. Talenty te są niezbędne do rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w naszym regionie. Szczególnie istotne są działania polegające na właściwym rozpoznaniu i implementacji zawodowej młodych uzdolnionych absolwentów szkół i uczelni. Naszymi działaniami chcemy ograniczyć exodus „technotalentów” z regionu, a nawet sprowadzać je do regionalnych firm – tłumaczą organizatorzy.

Partnerzy konkursu Technotalent 2018 Województwo Podlaskie, Santander Bank Polska SA, Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Unicell Poland, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

Opis kategorii:

a) technika – pomysł lub projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii;
b) biznes – projekt lub pomysł o wysokim potencjale komercjalizacji, w którym wykorzystywana jest nowoczesna technologia;
c) wyzwanie Społeczne – idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią, które w perspektywie będzie wpływać pozytywnie na zachowania społeczne, gospodarcze, edukacyjne, proekologiczne, kulturowe i inne;
d) tTechnotalent Politechniki Białostockiej 2018 – projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni; kategoria skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów Politechniki Białostockiej oraz do jej pracowników;
e) technotalent Uniwersytetu w Białymstoku 2018 – projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni, kategoria skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku;
f) technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2018 – projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
g) inspiracje 2018 – odkrywcze i inspirujące rozwiązania z pogranicza designu, architektury, sztuki i techniki.

W tegorocznym konkursie, podobnie jak w ubiegłym roku, Fundacja Technotalenty współpracuje z trzema największymi uczelniami wyższymi w Białymstoku: Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i Politechniką Białostocką. Jest to efekt tego, że uczelnie dostrzegają potrzebę wsparcia projektów naukowych i studenckich, które posiadają w sobie potencjał komercjalizacyjny. Uczelnie chcą pokazać środowisku akademickiemu, że zależy jej na tym, aby prace prowadzone na uczelni, niezależnie od ich formy czy tematyki, były odpowiednio wspierane. Dodatkowo zależy im na motywowaniu pracowników akademickich, studentów, doktorantów i absolwentów do tworzenia pomysłów użytkowych. Współpraca z Fundacją Technotalenty jest jednym z wielu działań, które mają promować postawy przedsiębiorcze i prowadzić do komercjalizacji pomysłów powstałych na uczelni.

Red. PP, fot. mat. pras.

Komentarze