Konkursy

Chciałbyś przeprowadzić kampanię informacyjną na temat Budżetu Obywatelskiego 2016? Jeszcze do 31 sierpnia jest czas na składanie ofert. Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego działań wspomagających rozwój demokracji poprzez przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2016 rok adresowanej do mieszkańców Miasta Białegostoku. W […]

Konkursy

Dbałość o naturę to Twój konik? Od 31 sierpnia do 11 września trwa nabór wniosków na projekty ekologiczne w ramach RPO WP – Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu. W ramach konkursu można tworzyć projekty dotyczące 1) Inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i określenia wartości świadczeń i usług ekosystemowych.2) Budowy i odbudowy infrastruktury związanej […]

Konkursy

Masz pomysł na ciekawy projekt w dziedzinie edukacji lub rozwoju lokalnego? Fundacja Kronenberga pomoże Ci sfinansować warsztaty, szkolenia, konkursy, olimpiady. Najbliższy nabór wniosków do Fundacji zaczyna się 7 września i potrwa do 2 października. Ważne! Organizacje i instytucje ubiegające się o dotację muszą zarejestrować się w Systemie (I etap) najpóźniej na 10 dni roboczych do […]

Konkursy

Edukacja ekonomiczna jest nam coraz bardziej potrzebna. Warto zaczynać edukować już na etapie szkolnym. To pomaga radzić sobie w życiu, wiedzieć gdzie szukać informacji. Dzięki takiej edukacji łatwiej jest napisać życiorys i list intencyjny, nie mówiąc o umiejętności porównania ofert różnych banków czy instytucji finansowych. Narodowy Bank Polski dofinansowuje projekty z zakresu edukacji ekonomicznej młodzieży. […]

Konkursy

Organizujesz konferencje i semianaria? Zajmujesz się tematyką integracji Polski z Unią Europejską, transformacji gospodarczej, reform samorządów terytorialnych, stosunków polsko-niemieckich? Właśnie na tego typu działania masz szansę otrzymać dotację z Fundacji Konrada Adenauera. Termin składania wniosków – do 30 sierpnia roku poprzedzającego projekt lub z wyprzedzeniem co najmniej trzech miesięcy. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe […]

Konkursy

Chciałbyś stworzyć Pracownię Talentów? Organizacje pozarządowe do 31 sierpnia mogą przesyłać swe aplikacje w konkursie Fundacji Tesco. Talenty są przeróżne, ale najwżniejszy jest zawsze pomysł, jak można je ukierunkować i jakie zajęcia zorganizować dla dzieci. Do tej pory w ramach Pracowni Talentów organizacje rozwijały wśród swych podopiecznych śpiew, taniec, pływanie, aktorstwo, fotografowanie, umiejętność zdrowego odżywania […]

Konkursy

Planujesz inwestycje w aparaturę i technologię niezbędną do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (B+R)? Masz szansę na dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój (PO IR). Do podziału jest 460 mln zł. Nabór wniosków potrwa od 1 września do 30 października 2015 r. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie to 2 mln zł. – Efektem projektu powinno być utworzenie lub […]

Konkursy

Jeszcze do 21 sierpnia białostoczanie mogą przesyłać swoje historie na konkurs „Wspomnienia nie do podrobienia„. Zebrane opowieści posłużą do powstania spektaklu, który będzie można obejrzeć na scenie Teatru Dramatycznego. Organizatorem konkursu literackiego WSPOMNIENIA NIE DO PODROBIENIA jest Magda Kupryjanowicz we współpracy z Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.  Konkurs jest częścią projektu BIAŁOSTOCZANIE, którego celem jest przygotowanie spektaklu […]