Zdobądź grant na Pracownię Talentów

Chciałbyś stworzyć Pracownię Talentów? Organizacje pozarządowe do 31 sierpnia mogą przesyłać swe aplikacje w konkursie Fundacji Tesco.

Talenty są przeróżne, ale najwżniejszy jest zawsze pomysł, jak można je ukierunkować i jakie zajęcia zorganizować dla dzieci. Do tej pory w ramach Pracowni Talentów organizacje rozwijały wśród swych podopiecznych śpiew, taniec, pływanie, aktorstwo, fotografowanie, umiejętność zdrowego odżywania się i wiele innych.

pracownia talentow

Organizator, Fundacja Tesco zachęca:

Ideą konkursu jest wyłonienie ciekawych i wartościowych inicjatyw społecznych, a następnie wsparcie finansowe ich realizacji. Pragniemy, aby dzięki naszej pomocy dzieci i młodzież uczestniczyły w ciekawych zajęciach oraz uczyły się nowych rzeczy.

Konkurs „Pracownia Talentów” to nasza inwestycja w przyszłość dzieci i młodzieży. Chcemy promować „edukację z przyszłością”. Mamy nadzieję, że wsparcie ich edukacji dzisiaj przeliczy się na możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym w przyszłości. Dziś chcemy dbać o lepsze jutro.

Organizacje pozarządowe mogą złożyć aplikację o środki na realizację projektów edukacyjnych: długoterminowych: czas realizacji 9 miesięcy (od października 2015 do czerwca 2016), dofinansowanie do 10000 PLN. Mogą to być: zajęcia, warsztaty, szkolenia i inne. Zakres – minimum 8 godzin zegarowych zajęć w miesiącu, czyli 72 godziny zegarowe przez cały okres trwania Projektu.

Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie: Fundacja Tesco

Komentarze