28 milionów dla przedsiębiorstw. W regionie przybędzie ponad 270 miejsc pracy

51 firm otrzyma 28 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Są to przedsiębiorstwa prowadzące działalność w gminach położonych na obszarach Natura 2000. Dzięki tym dotacjom powstanie 271 miejsc pracy w regionie.

Podmioty te wzięły udział w konkursie, ogłoszonym wiosną tego roku, z działania 1.5 (Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000). Warunkiem była realizacja projektów na terenie gmin województwa podlaskiego, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 jest wyższy od średniej unijnej (tj. 18,12 proc.)

Wartość wybranych projektów wyniosła 75,4 mln zł.

Dofinansowanie firmy pieniądze przeznaczą na inwestycje, m.in. na nowe maszyny, linie produkcyjne wraz z oprogramowaniem, wprowadzenie nowych produktów i usług. Są to przedsiębiorstwa z różnorodnych branż, zajmujące się m.in. produkcją wyrobów z drewna, obróbką metali, robotami budowlanymi, prowadzące usługi związane ze zdrowiem, fizjoterapią, turystyką, leśnictwem, działalnością gastronomiczną.

27 projektów pochodzi z powiatu białostockiego, 5 z suwalskiego, 4 z hajnowskiego, po 2 z łomżyńskiego, sokólskiego, monieckiego i augustowskiego, po jednym z bielskiego, sejneńskiego.

Kolejny konkurs z tego działania zostanie przeprowadzony w marcu 2019 roku.

Główny cel działania 1.5 to wzrost poziomu zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000. Na tych obszarach wspierana powinna być każda działalność gospodarcza wpisująca się w koncepcję „zielonej gospodarki”, która będzie tworzyć miejsca pracy i powiększać dochód lokalnej społeczności.

Red. PP / mat. pras., fot. pixabay.com

Komentarze