Bez poważnych awarii i przerw, z przyrostem produkcji. Tak nam dostarczali ciepło

Enea Ciepło 10 maja 2021 r. po 211 dniach oficjalnie zakończyła sezon grzewczy 2020/2021 w Białymstoku. Od początku sezonu 12 października 2020 r. spółka odnotowała wzrost zamówionej mocy przez odbiorców ciepła w wodzie. Enea Ciepło przez ostatnie siedem miesięcy dostarczała ciepło przy średniej temperaturze zewnętrznej 2,1 st. C i ilości tzw. stopniodni oszacowanych na 3785. Dla porównania, średnia temperatura zewnętrzna w zeszłorocznym sezonie grzewczym 2019/2020 wyniosła 4,6 st. C przy 3279 stopniodniach.

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych i dużych mrozów w okresie zimowym, Enea Ciepło w sezonie grzewczym 2020/2021 z powodzeniem realizowała swoją podstawową działalność związaną z dostarczaniem ciepła do odbiorców przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Białostocka spółka z Grupy Enea dostarczyła ciepło do około 230 tys. mieszkańców stolicy województwa podlaskiego to, aż 75% zapotrzebowania na ciepło mieszkańców Białegostoku. Pozostałe 25% pokrywanych jest z innych źródeł energii cieplnej, np. z gazu czy z prądu.

– W tym roku musieliśmy wyprodukować i dostarczyć naszym odbiorcom więcej ciepła. W stosunku do analogicznego okresu 2020 roku jest to około dwudziestoprocentowy przyrost produkcji ciepła. Realizowane rokrocznie przez Eneę Ciepło modernizacje sieci i węzłów ciepłowniczych przynoszą pożądane efekty i przekładają się na wzrost efektywność energetycznej usługi dostawy ciepła, spadają straty ciepła na przesyle oraz zużycie energii elektrycznej przez infrastrukturę ciepłowniczą. W sezonie grzewczym 2020/2021 nasi pracownicy na bieżąco reagowali na wszystkie, nawet najmniejsze sygnały związane ze zdarzeniami mogącymi potencjalnie wpłynąć na zakłócenia dostawy ciepła w okresie zimowym. To dzięki temu nie wystąpiły żadne poważne awarie systemu ciepłowniczego – powiedział Cezary Ołdakowski, prezes Enei Ciepło.

Przez siedem miesięcy Enea Ciepło ogrzewała ponad 3 890 budynków (to, aż o 90 więcej niż w poprzednim sezonie grzewczym), wśród nich m.in. ponad 2 700 budynków mieszkalnych, ponad 300 budynków, w których mieszczą się szpitale, przychodnie, hospicja, szkoły, przedszkola czy domy dziecka i ponad 200 budynków handlowych.

Z każdym kolejnym sezonem grzewczym kubatura budynków ogrzewanych przez Eneę Ciepło wzrasta, w tym wynosiła ponad 41 200 000 metrów sześciennych. To dla porównania tak, jakby Enea Ciepło ogrzała w całości ponad pięćdziesiąt Pałaców Kultury i Nauki w Warszawie. Powierzchnia ogrzewana mieszkalna przez spółkę to ponad 5 760 000 mkw. (wielkość prawie 808 pełnowymiarowych boisk piłkarskich), a powierzchnię ogrzewaną użytkową szacujemy na ponad 2 860 000 mkw. (wielkość 400 pełnowymiarowych boisk piłkarskich).

W Białymstoku funkcjonują dwa systemy dostawy energii cieplnej: pierwszym jest system sieci, gdzie nośnikiem ciepła jest woda (sieci wodne) oraz drugi, gdzie nośnikiem jest para (sieci parowe). W czasie sezonu grzewczego 2020/2021 wzrosła moc zamówiona przez odbiorców ciepła w wodzie, która wyniosła ponad 697 MW (przed rokiem wynosiła ona ok. 690 MW). Moc zamówiona przez odbiorców ciepła w parze wyniosła 24,040 MW (w sezonie grzewczym 2019/2020 wynosiła 24,090 MW).

W przypadku Enei Ciepło głównymi wyzwaniami sezonu zimowego są awarie, które mogą wystąpić w źródłach ciepła, sieciach ciepłowniczych, węzłach cieplnych czy na instalacjach odbiorczych. Służby eksploatacyjne dokonują przeglądów infrastruktury ciepłowniczej i podejmują szybkie działania. Mają one na celu jak najszybsze usunięcie awarii i ograniczenie obszaru jej oddziaływania, dzięki np. dokonywaniu tam, gdzie jest to tylko możliwe, przełączeń na sieci ciepłowniczej oraz między źródłami zasilania. Możliwość szybkiego reagowania na zakłócenia w dostawie ciepła daje między innymi system telemetryczny węzłów cieplnych, wymyślony, wdrożony i rozbudowywany przez pracowników Enei Ciepło.

Wielkość stopniodni odzwierciedla, czy sezon grzewczy, biorąc pod uwagę czas jego trwania, był mroźny czy nie. Istnieje wiele metod obliczania ilości stopniodni (Sd). W Enei Ciepło jest to suma iloczynów dni grzania w danym miesiącu i różnicy temperatury bazowej 20 st. C i średniej temperatury zewnętrznej powietrza w danym okresie grzania. Na podstawie średnich wartości Sd na danym obszarze kraju można wyznaczać np. ilości paliwa potrzebną do ogrzewania budynków podczas sezonu grzewczego.

Red. PP, fot. pexels.com

Komentarze