Czy rachunki za internet można odpisać od podatku?

Jeśli jako podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych płacimy za używanie Internetu, to wówczas możemy skorzystać z tak zwanej ulgi internetowej. Jednak jest to związane ze spełnieniem kilku warunków.

Jakie warunki muszą być spełnione abyśmy mogli skorzystać z ulgi internetowej?

Odliczenia w ramach przysługującej nam ulgi internetowej możemy dokonać tylko i wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, pod warunkiem, że w czasie poprzedzającym te lata nie korzystaliśmy z takiej ulgi.

Kolejnym warunkiem jest dysponowanie dokumentami, które wykazują poniesienie wydatki z tytułu użytkowania Internetu. Muszą one zawierać: dane, które identyfikujące nas jako kupującego lub odbiorcę usługi, dane dotyczące sprzedającego (czyli chodzi o dostawcę usług internetowych), rodzaj zakupionej usługi, a także kwotę zapłaty (może nią być przykładowo faktura VAT, rachunek, dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu- w tytule przelewu powinna być wskazana płatność za dostęp do Internetu).

Ostatni warunek to nie korzystanie z tej ulgi w latach poprzednich. O ulgę możemy się ubiegać jeśli skorzystaliśmy z niej w roku ubiegłym.

Jakie wydatki możemy doliczyć?

W ramach ulgi możemy odliczyć wydatki związane z użytkowaniem sieci Internet. Nie jest ważne miejsce w jakim z niego korzystaliśmy czy rodzaj dostępu. Odliczyć możemy wydatki poniesione poprzez używanie internetu przykładowo w kawiarence internetowej czy w miejscu zamieszkania przy użyciu stałego łącza.

Nie możemy w ramach ulgi odliczyć wydatków, które zostały poniesione na instalację, rozbudowę czy modernizację, a także serwis oraz obsługę techniczną internetu, jeśli internet jest tylko jedną usługą zakupionych u danego dostawcy (przykładowo obok telewizji kablowej).

Jeśli zakupiliśmy „pakiety usług” czyli np. „telewizja plus Internet” to sprawdźmy dokładnie umowę z dostawcą. Z takiej umowy powinno dokładnie wynikać jaka część płatności jest płatnością za internet, a jaka cześć stanowi dodatkową usługę. W sytuacji nieposiadania takiego zapisu nie możemy sami dokonać podziału tej kwoty. Ulga zatem nam nie będzie przysługiwała.

Pamiętajmy, iż odliczyć możemy całą kwotę, która została wskazana do zapłaty (chodzi o kwotę brutto).

Jaki jest limit odliczenia?

Roczny limit ulgi za użytkowanie sieci Internet j wynosi 760 zł. Dotyczy on podatnika. Może on odliczyć wydatki, które faktycznie zostały poniesione w danym roku podatkowym za użytkowanie internetu w kwocie nie przewyższającej 760 zł.

Odliczenie takie nie może być również większe niż dochód z danego roku.

Kto może doliczyć ulgę internetową?

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego, który jest obliczany na ogólnych zasadach z zastosowaniem skali podatkowej (w tej sytuacji odliczeń dokonamy od dochodu) oraz podatnicy podatku dochodowego, który jest obliczany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (w tej sytuacji kwotę odliczymy od przychodu).

Warto dodać, że jeśli istnieje sytuacja w której umowę dostępu do internetu zawierało wspólnie kilka osób to wówczas każda z nich posiada prawo do ulgi internetowej, a warunkiem jest posiadanie dokumentu, który potwierdzi poniesienie wydatków z takiego tytułu. Oznacza to, iż w sytuacji kiedy każdy z małżonków chciałby skorzystać z odliczenia to wówczas na fakturze muszą widnieć imiona i nazwiska obojga małżonków, a nie tylko jednego z nich.

Jaką deklarację wybrać?

Odliczeń możemy dokonać w zeznaniu podatkowym PIT online. Ulga zawarta będzie w podstawowej deklaracji PIT-36, PIT-37 albo PIT-28. Do nich musimy dołączyć formularz PIT-O.

W Internecie istnieje wiele usług ułatwiających rozliczenie podatków. Platforma PITax.pl jest szczególnie godna polecenia z uwagi na prostotę wypełniania formularzy i przesyłania ich do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Artykuł partnerski

Komentarze