Firmy zaoferują stypendia podlaskim studentom. Warunek: trzeba potem przyjąć ofertę pracy

Kampus Politechniki Białostockiej / Fot. PB

Stypendia przemysłowe, fundowane przez przedsiębiorstwa, to dodatkowe wsparcie finansowe dla studentów studiów stacjonarnych I st. wszystkich kierunków, jakie prowadzi Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej. To jednocześnie możliwość zatrudnienia od razu po ukończeniu studiów. Program rozpocznie się w roku akademickim 2024/2025.

Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej proponuje co najmniej 10 stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych I st. prowadzonych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej: elektrotechnika, elektrotechnika – studia dualne, elektronika i telekomunikacja, cyfryzacja przemysłu, ekoenergetyka. To pierwsze takie stypendia w skali całej Politechniki Białostockiej. Nabór wniosków stypendialnych rozpocznie się 16 września 2024 roku.

– W naszej uczelni można było do tej pory ubiegać się o stypendia socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora bądź zapomogę – przypomina dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej. – Stypendia przemysłowe fundowane przez przedsiębiorstwa to kolejny rodzaj wsparcia studentów, na razie tylko studiujących na Wydziale Elektrycznym. Już wkrótce takie programy powinny pojawić się w ofercie kolejnych wydziałów.

Pierwsze stypendia studenci studiów stacjonarnych I st. prowadzonych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej otrzymają już jesienią 2024 roku, w roku akademickim 2024/2025. O stypendia przemysłowe mogą się ubiegać co najmniej studenci drugiego semestru studiów stacjonarnych. Pod uwagę będzie brana średnia ze studiów oraz dodatkowa aktywność studenta.

– Rozpoczęcie programu stypendiów przemysłowych dowodzi wyjątkowego potencjału Wydziału Elektrycznego – mówi dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB, dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. – Kandydaci na studia oraz studenci Wydziału Elektrycznego są poszukiwani przez intensywnie rozwijające się firmy, działające w obszarach elektrotechniki, energetyki, elektroniki, automatyki, wdrażania technologii cyfrowych i informatycznych w przemyśle oraz rozwiązań z zakresu energii odnawialnej. Przedsiębiorcy fundując stypendia chcą mieć w swoich szeregach specjalistów o najwyższych kwalifikacjach. Idea programu została sformułowana w trakcie spotkań Rady Przemysłowo-Programowej działającej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej, grupującej między innymi przedsiębiorców z branży automatyki, elektrotechniki, elektroniki, technologii cyfrowych i informatycznych, energetyki, w tym energii odnawialnej.

Fundatorzy stypendiów wskazują preferowane kierunki studiów, na których chcą ufundować stypendia dla wyróżniających się studentów, a zarazem zorganizować im praktyki i zaproponować miejsce pracy.

– Ten program wam, studentom, daje możliwość poznania pracodawców, tym czym się zajmujemy w różnych obszarach działalności, nam, pracodawcom – możliwość poznania studentów oraz wsparcia was finansowo i określenia ścieżki kariery, tak aby zaraz po studiach stypendysta mógł trafić do firmy na wymarzone miejsce pracy – wyjaśnia Tomasz Michalik, dyrektor techniczny SMP Poland, jeden z inicjatorów uruchomienia programu stypendiów przemysłowych.

I przypomina, że to członkowie Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Elektrycznego w mijającej kadencji 2020-2024 wnioskowali o postanie programu stypendiów fundowanych przez pracodawców.

Do końca czerwca następujące firmy zgłosiły chęć przyznania stypendiów przemysłowych w roku 2024, w tym wskazując zainteresowanie studentami studiów stacjonarnych pierwszego stopnia:

  • SMP Poland – kierunki elektrotechnika, elektrotechnika – studia dualne, elektronika i telekomunikacja;
  • APS Automatyka-Pomiary-Sterowanie – kierunki elektrotechnika, elektrotechnika – studia dualne, cyfryzacja przemysłu;
  • Wschodni Front – cyfryzacja przemysłu;
  • Signify Poland Oddział w Kętrzynie – elektrotechnika, elektrotechnika – studia dualne, elektronika i telekomunikacja, cyfryzacja przemysłu.

Stypendium w wysokości co najmniej 1 000 zł będzie wypłacane przez rok akademicki (10 miesięcy dla studentów na 3. i 5. semestrze studiów) lub jeden semestr (5 miesięcy dla studentów na 7. semestrze studiów).

Stypendysta jest zobowiązany do odbycia obowiązkowej praktyki studenckiej w przedsiębiorstwie wskazanym przez fundatora. Dodatkowo, po ukończeniu studiów I stopnia, stypendysta zobowiązuje się przyjąć ofertę pracy proponowaną przez fundatora i świadczyć pracę przez co najmniej rok, jeżeli stypendysta otrzymywał stypendium przez 1-2 semestry, dwa lata w przypadku 3-4 semestrów pobierania stypendium, w pozostałych przypadkach trzy lata.

W przypadku podjęcia dalszego kształcenia na II stopniu studiów, stypendysta można wystąpić do fundatora o zgodę na odroczenie przyjęcia oferty pracy do czasu ukończenia ww. studiów.

W przypadku nieprzyjęcia przez stypendystę oferty pracy złożonej przez fundatora, stypendysta jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego stypendium fundatorowi, na zasadach określonych w umowie.

Red. PP

Komentarze