Innowacja za 700 tys. zł – umowa pomiędzy PB a firmą Moose

od lewej: prof. Roman Kaczyński, dr inż. Wojciech Walendziuk fot. pb.edu.pl

Prace badawczo-rozwojowe prowadzić będą Politechnika Białostocka i spółka Moose funkcjonująca w Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym. 27 marce podpisana została umowa dotycząca realizacji konkretnego projektu polegającego na opracowaniu koncepcji, przeprowadzeniu analiz, badań symulacyjnych oraz wytworzeniu dokumentacji, prototypów i produktu końcowego – bezzałogowego statku powietrznego. Uczelnia stworzyć ma także układ zasilania drona, system nawijania-odwijania przewodu zasilającego z automatyczną kontrolą naciągu, system wizyjny oraz rozpoznawania obrazów, również system rejestracji składu chemicznego. Zadanie obejmuje także zintegrowanie poszczególnych modułów sytemu.

Projekt realizować będą przedstawiciele Wydziałów: Elektrycznego, Informatyki, Mechanicznego i Zarządzania. Wydział Elektryczny będzie odpowiedzialny za opracowanie zasilania robota latającego, czyli drona, oraz systemu do rejestracji składu chemicznego gazów – chodzi o badanie składu powietrza – mówił koordynator projektu dr inż. Wojciech Walendziuk z Wydziału Elektrycznego. Wartość podpisanej dziś umowy to 700 tys. zł.

Jest to kolejny projekt, który będziemy realizować dla przemysłu i z przemysłem – mówił prof. Roman Kaczyński, Prorektor ds. Rozwoju PB, sygnujący umowę z ramienia uczelni.

Obecna perspektywa unijna daje znakomite szanse rozwoju takiej firmie, jak nasza – mówił Artur Szczepaniak prezes spółki Moose. Nie mogłoby się to odbyć bez takiego partnera jakim jest Politechnika, która posiada wiedzę, kompetencje, potencjał. My swój udział w projekcie też mamy i deklarujemy, ze zrobimy wszystko, by projekt się powiódł. Firma stworzy innowacyjną aplikację do sterowania pracą drona, a także aplikację chmurową umożliwiającą dostęp do danych obserwacyjnych oraz analizy pracy systemu i jednostki latającej.

Moose sp. z o. o. powstała w 2015 r. , swoją działalność koncentruje na dostarczaniu klientom kompletnych, dedykowanych rozwiązań informatycznych opartych o wytwarzane przez firmę oprogramowanie. Projekt, w ramach którego podpisana została umowa, kończy się w 2020 roku. Firma wyłoniła Politechnikę Białostocką w otwartym zapytaniu ofertowym jako wykonawcę części zadań w projekcie, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Źródło: Politechnika Białostocka, informacja prasowa 

 

Komentarze