Na postojowe w naszym regionie poszły już 122 miliony

W całym kraju już niemal 5 mld zł trafiło na konta właścicieli firm, jak również zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych z tytułu wypłaconych „postojówek”. To jedno z ostatnich świadczeń obsługiwanych przez ZUS, o które wciąż jeszcze można się ubiegać.

– Do tej pory Zakład wypłacił łącznie ponad 2,5 mln świadczeń na kwotę prawie 5 mld zł. Tylko w województwie podlaskim rozpatrzyliśmy 72 tysiące wniosków. Na konta osób uprawnionych przekazana została kwota 122 mln zł. Wypłaty są realizowane na bieżąco. Środki trafiły do prowadzących działalność gospodarczą, a także zleceniobiorców. O to wsparcie można ubiegać się jeszcze w ciągu trzech miesięcy po zniesieniu stanu epidemii – informują białostoccy urzędnicy.

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane, ale przedsiębiorcy na karcie podatkowej, jednocześnie zwolnieni z podatku VAT, otrzymają 1300 zł. Warunkiem uzyskania postojowego jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Załóżmy, że przedsiębiorca składa pierwszy wniosek o postojowe we wrześniu, to w sierpniu jego przychód musi być, o co najmniej 15 proc. niższy niż w lipcu. Poza tym rozpoczęcie działalności musiało nastąpić przed 1 kwietnia 2020.

Aby skorzystać ze świadczenia nie trzeba zawieszać działalności, ale warto wiedzieć, że postojowe przysługuje także tym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia 2020.

Dla osób, które wykonują umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło, świadczenie również z reguły wynosi 2080 zł. Jednak w przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie, wynosi do 1299,99 zł, postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, tj. 15 994,41 zł w sierpniu i wrześniu. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 kwietnia tego roku. Jeżeli zleceniodawca odmówił złożenia pierwszego wniosku, to zleceniobiorca może teraz złożyć go samodzielnie.

Świadczenie postojowe można otrzymać nie więcej niż trzy razy. Warunkiem kolejnej wypłaty jest oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie poprawiła się.

Należy pamiętać, że wnioski o postojowe od 24 lipca można składać wyłącznie online za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Obecnie takich profili jest już prawie 5,5 mln. Dzięki Platformie Usług Elektronicznych załatwimy większość spraw z ZUS bez wychodzenia z domu. Wszelkie informacje na temat świadczeń oraz pomocne materiały, jak składać wnioski i jak je wypełnić, można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl. W przypadku wątpliwości pracownicy Zakładu kontaktują się z wnioskodawcą e-mailem lub telefonicznie.

Red. PP, fot. pixabay.com

Komentarze