Pracodawca i ZUS muszą wiedzieć, gdzie chory przebywa podczas zwolnienia lekarskiego

W przypadku zmiany miejsca pobytu w trakcie niezdolności do pracy należy w ciągu 3 dni poinformować o tym pracodawcę i ZUS / Fot. pexels.com

Chory pracownik ma obowiązek poinformowania o zmianie swojego miejsca pobytu w czasie zwolnienia lekarskiego. Na przekazanie takiej wiadomości do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i pracodawcy ma trzy dni. Wiele osób o tym obowiązku jednak zapomina.

Choroba czy uraz mogą przytrafić się każdemu nawet podczas urlopu. Warto zadbać o to, by lekarz wystawił zwolnienie na adres, pod którym rzeczywiście będziemy przebywać w trakcie rekonwalescencji. Miejsce pobytu może być inne niż zamieszkania, zameldowania czy adres, który figuruje w naszej dokumentacji medycznej. Zdarza się przecież, że w trakcie zwolnienia potrzebna jest opieka innych osób i dlatego na czas kuracji przebywamy u rodziny.

Jeśli w czasie niezdolności do pracy ubezpieczony będzie przebywał w innym miejscu niż to, które wyświetla się lekarzowi lub asystentowi w systemie medycznym, to trzeba podać właściwy adres, pod którym chory będzie przebywał. W przypadku zmiany miejsca pobytu w trakcie niezdolności do pracy należy w ciągu 3 dni poinformować o tym pracodawcę i ZUS (formularz ZZD).

Podanie właściwego adresu, pod którym przebywa chory, jest ważne szczególnie podczas kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Pod adres wskazany w zwolnieniu lekarskim skierowana zostanie korespondencja z ZUS wzywająca na badanie do lekarza orzecznika. W przypadku niestawienia się na taką kontrolę zasiłek chorobowy zostaje wstrzymany od następnego dnia po wyznaczonej dacie badania, ze względu na brak możliwości przeprowadzenia badania przez lekarza orzecznika ZUS. By tak się nie stało, należy upewnić się, czy lekarz wystawia zwolnienie lekarskie na adres, pod którym chory faktycznie będzie przebywał.

Red. PP

Komentarze