Ta klasa powstała na zapotrzebowanie podlaskich pracodawców

Wysokie stypendia dla uczniów, pomoc przy wyposażeniu pracowni w odpowiedni sprzęt, wizyty i zajęcia praktyczne u pracodawcy – firma KAN realizuje swoje zobowiązania wobec nowej klasy patronackiej, utworzonej w ramach unijnego projektu „Szkoła inteligentnych specjalizacji” w Zespole Szkół Zawodowych nr 2.

Nowy kierunek „Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych” powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie pracodawców, borykających się z brakiem fachowców w tym zawodzie. Patronat nad nowo powstałą klasą objęła spółka KAN – białostocki producent instalacji wodnych i grzewczych. W listopadzie uczniowie klasy po raz pierwszy odwiedzili siedzibę przyszłego pracodawcy – zwiedzili wydziały produkcyjne firmy, poznali park maszynowy i stanowiska objęte ich kierunkiem nauczania. To tu będą prowadzone zajęcia praktycznej nauki zawodu, prowadzone przez specjalistów-praktyków.

Stypendia dla najlepszych

Prócz zajęć uczniowie mogą też liczyć m.in. na atrakcyjny system stypendialny. Ostatnio szkołę odwiedzili przedstawiciele dyrekcji firmy, którzy przedstawili propozycje wysokości stypendiów dla najlepszych uczniów.

– Zaproponowaliśmy odpowiednio 2000, 1500 i 1000 zł w wymiarze semestralnym dla osób, które uzyskają najlepsze wyniki z przedmiotów zawodowych. Przyznając stypendia będziemy też brali pod uwagę oceny z zachowania i frekwencję na zajęciach – mówiła podczas spotkania Iwona Chilimoniuk, dyrektor ds. personalnych KAN.

Dyrekcja szkoły nie ukrywała zadowolenia.

– I my, i oczywiście uczniowie, jesteśmy mile zaskoczeni wysokością tych stypendiów. To nie tylko wymierna pomoc dla uczniów, ale też mobilizacja do osiągania lepszych wyników w przedmiotach zawodowych. Również szkoła odniesie korzyści, bo atrakcyjne stypendia podniosą skuteczność edukacji i przyczynią się do popularyzacji tego zawodu – mówi Kazimierz Wróblewski, dyrektor ZSZ nr 2.

Zajęcia w KAN

Trwają również intensywne przygotowania kadr, które będą prowadziły zajęcia z klasą. Do współpracy ze szkołą KAN oddelegował dwóch pracowników, którzy w grudniu ukończą kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. W ramach projektu również dwóch nauczycieli szkoły uczestniczy w zajęciach na Politechnice Warszawskiej, na kierunku tworzyw sztucznych, by zdobyć kwalifikacje zawodowe  i przygotować się do prowadzenia zajęć w klasie patronackiej. Zajęcia praktyczne w KAN ruszą już w lutym przyszłego roku.

– Przez 19 tygodni raz w tygodniu uczniowie klasy będą uczestniczyli w czterogodzinnych zajęciach praktycznych u pracodawcy – mówi Wiesław Kalinowski, kierownik kształcenia praktycznego w ZSZ nr 2.- Te zajęcia praktyczne z jednostki modułowej „Wykonywanie części maszyn i urządzeń obróbką ręczną, mechaniczną, plastyczną oraz spajaniem” będą prowadzone przez pracowników KAN, przy wsparciu nauczyciela, który też będzie się szkolił.

Wsparcie przy wyposażeniu i gwarancja pracy

W ramach projektu uczniowie mają sfinansowane pełne wyposażenie w pakiet indywidualny, zawierający między innymi kompletne ubranie robocze oraz zestaw podstawowych narzędzi.
Przez pierwszy rok uczniowie nowego kierunku będą zgłębiali w szkole zagadnienia merytoryczne; w drugiej klasie natomiast nauczanie będzie realizowane u pracodawcy w zwiększonym wymiarze. Jednostki modułowe, jakie będą realizowane w nowym kierunku nauczania to: stosowanie technologii mechanicznych; eksploatacja maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych; wytwarzanie wyrobów z tworzyw sztucznych i przygotowanie do wejścia na rynek pracy.
Po trzyletnim okresie nauki KAN zapewni zatrudnienie wszystkim absolwentom klasy.

Projekt „Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – Szkoła inteligentnych specjalizacji”, jest realizowany przez Miasto Białystok. Jego całkowita wartość wynosi ponad 3 mln 175 tys. zł, w tym ponad 2 mln 698 tys. zł (85 proc.) to dofinansowanie z Unii Europejskiej. W ramach projektu, istniejący w szkole przy Świętojańskiej 1, budynek warsztatowy zostanie przebudowany, wyremontowany i dostosowany do potrzeb dydaktycznych, a pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt, do produkcji elementów z tworzyw sztucznych.
Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na koniec grudnia.

 

Red. PP, fot. materiały prasowe

Komentarze