Rozwój

Raport „Inwestycje MŚP. Pod lupą” (EFL S.A.) obnaża największe słabości MŚP bezpośrednio wpływające na tempo ich rozwoju, a pośrednio – całej gospodarki. Polskich przedsiębiorców cechuje stosunkowo wysoka awersja do ryzyka, czego wynikiem jest ograniczanie inwestycji. Wniosek? System zabezpieczeń i wsparcia publicznego powinien być możliwie kompleksowy i obszerny. Niestety taki nie jest. Sytuacja gospodarcza w Polsce […]