Rozwój

Stowarzyszenie Europartner AKIE w Białymstoku posiada ponad 10 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi oraz w rozwijaniu przedsiębiorczości społecznej. Realizowaliśmy projekty skierowane do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i samorządów oraz uczestników rynku pracy. Od początku swojej działalności zrealizowaliśmy projekty o łącznej wartości blisko 50 mln PLN. Wysoka jakość naszej pracy sprawia, że stowarzyszenie od wielu lat, […]

Rozwój

Raport „Inwestycje MŚP. Pod lupą” (EFL S.A.) obnaża największe słabości MŚP bezpośrednio wpływające na tempo ich rozwoju, a pośrednio – całej gospodarki. Polskich przedsiębiorców cechuje stosunkowo wysoka awersja do ryzyka, czego wynikiem jest ograniczanie inwestycji. Wniosek? System zabezpieczeń i wsparcia publicznego powinien być możliwie kompleksowy i obszerny. Niestety taki nie jest. Sytuacja gospodarcza w Polsce […]