Rozwój

Stowarzyszenie Europartner AKIE w Białymstoku posiada ponad 10 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi oraz w rozwijaniu przedsiębiorczości społecznej. Realizowaliśmy projekty skierowane do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i samorządów oraz uczestników rynku pracy. Od początku swojej działalności zrealizowaliśmy projekty o łącznej wartości blisko 50 mln PLN. Wysoka jakość naszej pracy sprawia, że stowarzyszenie od wielu lat, […]