W Białymstoku mają wybitne osiągnięcia w rozwoju przedsiębiorczości społecznej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W listopadzie Zakład Aktywności Zawodowej „My dla innych” otrzymał nagrodę specjalną i wyróżnienie honorowe za wybitne osiągnięcia w rozwoju przedsiębiorczości społecznej. A dokładnie – za zbudowanie lokalnego systemu kompleksowego wsparcia i usamodzielniania osób z niepełnosprawnościami. To wynik 10. edycji konkursu im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne.

Wyróżnienie i nagroda specjalna to efekt pracy zespołu ekspertek i ekspertów, którzy po dokonaniu oceny społecznej i ekonomicznej, spośród 500 przedsiębiorstw, które zgłosiły się do udziału w konkursie, wybrali te, które najlepiej radzą sobie na polu ekonomii społecznej.

To kolejne docenienie działań białostockiego stowarzyszenia. Ostatnio otrzymało ono także wyróżnienie w IV edycji konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 w kategorii „Sukces rynkowy”.

Rafał Średziński (na zdjęciu), prezes Stowarzyszenia „My dla innych”, na ostatnim krajowym zjeździe został wybrany do Zarządu Krajowego Związku Zakładów Aktywności Zawodowej.

– To dla nas niezwykle ważne, że jesteśmy dostrzegani jako wyraźny punkt na krajowej mapie organizacji, które wspierają drugiego człowieka – powiedział Rafał Średziński. – To potwierdza, że to, co robimy, jest ważne, potrzebne i wyjątkowe w skali kraju. To jeszcze nie jest nasze ostatnie słowo, drzemie w nas znacznie większy potencjał. Nie ukrywam, że bardzo pomogłoby nam rozwiązanie problemów lokalowych.

Głównym celem stowarzyszenia „My dla innych” jest pomoc drugiemu człowiekowi w jego podmiotowym funkcjonowaniu.

– Działania kierowane są głównie do osób z niepełnosprawnościami, które dla nas są równoprawnymi obywatelami naszego miasta. Dlatego prowadzimy placówki, które mają na celu pomóc osobie z niepełnosprawnością w jej maksymalnie, jak to możliwe, samodzielnym funkcjonowaniu w swojej społeczności lokalnej – tłumaczy prezes.

Zakład Aktywności Zawodowej „My dla innych” prowadzi Sklep Charytatywny oraz cztery pracownie (recyklingu i rękodzieła, fotograficzną, pralnię oraz gospodarczą), w których zatrudnia osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, pracujące pod okiem trenerów pracy. Dodatkowo, wszyscy pracownicy objęci są rehabilitacją społeczną – każdego dnia odbywa się godzinne spotkanie z psychologiem. Zapewniona jest także opieka zdrowotna – doraźna i specjalistyczna opieka medyczna.

Red. PP, fot. mat. pras./A. Kossakowska

Komentarze