Wycena spółki – jakie czynniki wpływają na wartość wyceny?

Wycena spółki - jakie czynniki wpływają na wartość wyceny?

Na wartość spółki składają się czynniki zarówno materialne, jak i niematerialne. Jak poznać, ile warte jest przedsiębiorstwo? Rzetelną i obiektywną wycenę przygotuje rzeczoznawca.

Majątek firmy – kluczowy czynnik dla wartości wyceny i jej rozwoju

Właściciel firmy na co dzień koncentruje się na rozwoju prowadzonej działalności i często nie zastanawia się, ile jest ona warta. Najprościej można powiedzieć, że przedsiębiorstwo jest warte tyle, ile byliby skłonni zapłacić za nie potencjalni kupcy. W praktyce jednak inwestorzy rzadko kiedy kierują się intuicją przy podejmowaniu decyzji biznesowych i finansowych. Najczęściej przed decyzją o zaangażowaniu kapitału chcą oni otrzymać wycenę przygotowaną rzetelną metodą przez niezależnego eksperta – rzeczoznawcę. Z ofertą rzeczoznawców można zapoznać się na stronie rzeczoznawcy.net.pl.

Wycena spółek polega na dokładnym przyjrzeniu się przede wszystkim:

  • posiadanym przez firmę aktywom i zobowiązaniom,
  • zdolnościom firmy do generowania nadwyżek pieniężnych.

Dlaczego wartość przedsiębiorstwa często jest czynnikiem kluczowym? Wskaźniki mają duże znaczenie dla dalszego rozwoju podmiotu gospodarczego czy wpływ na osiągane przez niego wyniki giełdowe. Rozwój przedsiębiorstw w dużej mierze zależy od:

  • pozyskania inwestorów, którzy będą chcieli wejść do biznesu ze swoim kapitałem – oszacowanie, ile warta jest spółka wybraną metodą, jest kluczowe dla przeprowadzanie takiej transakcji,
  • otrzymania kredytów czy uruchomienia linii kredytowej – bank również będzie chciał pozyskać dane o działalności spółki (w tym o zysku, jaki wypracowała) przed wydaniem decyzji kredytowej.

Sukcesy giełdowe, sprzedaż udziałów czy przejęcie większości rynku – na wszystko to w dużej mierze wpływ ma wartość rynkowa firmy.

Jakie są najczęściej stosowane metody wyceny spółki?

Ponieważ aktywa to jeden z kluczowych składników wpływających na wartość firmy, to pojawia się pytanie, jak dokonać wyceny spółek. Rzeczoznawcy, którzy zajmują się tym tematem, wykorzystują różne metody wyceny zgromadzonych przez spółkę aktywów. Do najpopularniejszych metod wyceny składników majątku należą:

  • metody majątkowe,
  • metody dochodowe,
  • metody mieszane.

Jeżeli rzeczoznawca zdecyduje się np. na metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), będzie miało to odzwierciedlenie w celu, dla którego wycena jest sporządzana. To właśnie cel warunkuje wybór podejścia – prognozy nie będą miały znaczenia choćby wówczas, gdy firma w planach ma przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego. Inaczej mówiąc, wycen spółek zawsze dokonuje się po zapoznaniu się z oczekiwaniami i planami klienta.

W praktyce, aby wybrać odpowiednią metodę, rzeczoznawca w procesie wyceny spółki bierze też pod uwagę funkcję, jaką będzie pełnił przygotowany przez niego raport. Przykładowo analiza może być niezbędna właścicielowi, gdy ma on w planach do majątku wprowadzić kolejne maszyny czy urządzenia. Wówczas przygotowany dokument może pełnić funkcję informacyjną dla banku, który będzie miał udzielić finansowego wsparcia.

Jakie jeszcze czynniki decydują o wartości spółki?

Majątek nie jest jedynym czynnikiem, od którego zależy wycena spółki. Inne, równie istotne parametry uwzględniane przez rzeczoznawców, a które wpływają na wartość spółki, to:

  • Zarządzanie i organizacja. Model, w jakim podmiot gospodarczy działa na rynku, wpływa m.in. na wysokość kosztów działalności, a zatem ma on wpływ również na zysk netto. Nie bez znaczenia jest też elastyczność firmy – nie każda działalność jest w stanie szybko zareagować na zmiany na rynku, a od tego w dużej mierze zależy jej konkurencyjność.
  • Kapitał ludzki. Uzyskiwanie coraz lepszych wyników finansowych jest powiązane z kapitałem ludzkim. Pozyskanie do firmy specjalistów z branży może skutecznie zachęcić inwestorów do wyłożenia kapitału lub skłonić ich do kupna firmy.
  • Plany właścicieli. Nie można pomijać założeń właścicieli. Metoda, jaką rzeczoznawca wybierze, aby obliczyć cenę sprzedaży spółki, będzie skorelowana z tymi planami.

Na podstawie zgromadzonych danych i informacji uzyskanych od właścicieli możliwa jest rzetelna wycena wartości spółki.

Interesuje Cię wycena spółki? Chcesz pogłębić swoją wiedzę na temat czynników, które decydują o jej wartości? Zajrzyj również do artykułu „Wycena spółki – jakie czynniki wpływają na wartość wyceny?„. Znajdziesz tam informacje zarówno o materialnych, jak i niematerialnych czynnikach, na podstawie których można oszacować cenę przedsiębiorstw.

Artykuł partnerski

Komentarze