Wydział prawa wchodzi we współpracę z podlaskim biznesem

15 września 2020 r. zostanie podpisany list intencyjny pomiędzy Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku a Podlaskim Klubem Biznesu oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku.

Porozumienie dotyczy organizacji „Seminariów prawnych dla biznesu” – cyklu spotkań, które mają pomóc podlaskim przedsiębiorcom w interpretacji zmian w prawie i dostosowaniu się do nich.

Eksperci Wydziału Prawa UwB będą wspólnie z przedsiębiorcami definiować najbardziej istotne i skomplikowane problemy prawne, z którymi mierzy się określona branża lub grupa przedsiębiorców.

Sprawy te będą poddawane analizie przez ekspertów. Wyniki badań i ekspertyz prawniczych będą następnie prezentowane i dyskutowane podczas seminariów, a efektem końcowym będą wspólne stanowiska – rekomendacje dla przedstawicieli biznesu.

Uczestnictwo w spotkaniu, oprócz dr. hab. Mariusza Popławskiego, prof. UwB, dziekana Wydziału Prawa UwB, zapowiedzieli Wojciech Strzałkowski, prezes Podlaskiego Klubu Biznesu, jak też Witold Karczewski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.

Red. PP, fot. UwB

Komentarze