Analiza FMEA – najskuteczniejsze narzędzie kontrolowania jakości

Analiza FMEA jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi kontrolowania jakości zarówno na etapie projektu, jak i już po wyprodukowaniu gotowego wyrobu. Jej głównym zadaniem jest zapobieganie wadom, które mogą pojawić się w produkcie na każdym etapie jego przygotowywania. Według analiz, wystąpieniu aż 75% wad, można bowiem skutecznie zapobiegać już na etapie projektowania. Tym właśnie zajmuje się analiza FMEA.

Analiza FMEA i jej początki

Założenia analizy FMEA zostały opracowane już w latach 50-tych XX w. w USA. Na początku była to tajna metoda wykorzystywana głównie w lotnictwie i przemyśle kosmicznym, m. in. w NASA, jako skuteczne narzędzie do wykrywania błędów na wczesnych etapach produkcji w przemyśle kosmicznym i wojskowym.

Wkrótce jednak, ze względu na swoją wysoką skuteczność, analiza FMEA została odtajniona, a jej założenia zostały spopularyzowane nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie i na innych kontynentach. Najwcześniej, bo już w latach 90-tych, analiza FMEA była stosowana w przemyśle zajmujących się wysokimi technologiami, ale wkrótce jej skuteczność i zalety doceniono także w innych gałęziach gospodarki, także w usługach.

Od wczesnych lat 90-tych analiza FMEA jest chętnie wykorzystywanym narzędziem do doskonalenia procesów produkcyjnych, a także jako skuteczna metoda służąca do zarządzania ryzykiem.

Analiza FMEA – na czym polega?

Analiza FMEA ma za zadanie dokładne zbadanie produktu oraz wykrycie w nim wszystkich wad, zarówno tych już istniejących, jak i tych, które dopiero mogą się dopiero pojawić. FMEA bada także wpływ tych wad na jakość oraz działanie produktu oraz analizuje, jakie działania powinny zostać podjęte, aby było możliwe w przyszłości uniknięcie wystąpienia podobnych wad.

Jej najważniejszym jednak celem jest jak najwcześniejsze wykrycie błędów oraz ich usunięcie jeszcze zanim gotowy produkt trafi do swoich odbiorców. W efekcie, prawidłowo przeprowadzona analiza FMEA pozytywnie wpływa na redukcję kosztów związanych z naprawą wad. Jej stosowanie sprawia, że minimalizowane jest także ryzyko wystąpienia wad w gotowych produktach.

Warto wiedzieć, że analiza FMEA jest pracą grupową, nad której przebiegiem czuwa kilka, a nawet kilkanaście osób. To właśnie dobór właściwych i odpowiednio przeszkolonych ludzi decyduje w największej mierze o jej skuteczności. Grupa, która będzie brała udział w analizie FMEA, powinna być bowiem dobrze przeszkolona i multidyscypilnarna, tzn. posiadać w swoim składzie fachowców z różnych dziedzin. Tylko w taki sposób możliwe będzie bowiem spojrzenie na każdy aspekt produktu oraz wykrycie w nich różnych rodzajów nieprawidłowości.

Korzyści z analizy FMEA:

  • wykrywanie wad i nieprawidłowości na wczesnych etapach produkcji
  • określenie środków zmniejszających ryzyko
  • zbadanie, jak uszkodzenia wpływają na działanie innych części produktu
  • oszczędność czasu oraz kosztów
  • redukcja kosztów wynikających z ewentualnych napraw gwarancyjnych

Analiza FMEA to bardzo cenne narzędzie służące do kontrolowania jakości. Aby jednak mogła być właściwie stosowana, nad jej przebiegiem musi czuwać odpowiednio przeszkolona grupa ludzi. Szkolenia pełnią bowiem bardzo ważną rolę nie tylko w opanowywaniu założeń teoretycznych analizy FMEA, ale także zastosowaniu zdobytej wiedzy w praktyce. Znaleźć możemy szkolenia, których głównym tematem jest analiza FMEA w TQMsoft.

Artykuł partnertski

Komentarze