Czym jest giełda wierzytelności i kiedy warto z niej skorzystać?

Range of Polish banknotes. Shopping at the supermarket. money polish cash shop range banknote hand market concept

Co zrobić z długiem, którego nie udaje się odzyskać? Jak otrzymać należność, kiedy dłużnik nie chce współpracować? Wierzytelności można się w łatwy sposób pozbyć, jeśli tylko wystawi się ją na giełdzie długów. Kto i w jakich sytuacjach powinien skorzystać z tej opcji? Dowiedz się już teraz.

Co to jest giełda wierzytelności?

W Polsce istnieje już co najmniej kilka podmiotów tego rodzaju. Można je znaleźć chociażby w sieci, dzięki czemu zarządzanie wierzytelnościami staje się o wiele prostsze. Giełda wierzytelności skupia oferty sprzedaży długów. Wystawiają je wierzyciele, którzy nie mają możliwości, by zająć się ściąganiem powstałych należności od nieuczciwych dłużników.

Okazuje się, że każdy wierzyciel może sprzedaż swój dług. Podstawą jest umowa zbycia się wierzytelności i przepisania jej na osobę trzecią. Od tego momentu wierzytelność należy już do innego podmiotu, który zyskuje prawa do ściągania należności od dłużnika. Pierwotny wierzyciel otrzymuje stosowną zapłatę i nie musi się już martwić o odzyskiwanie swojej własności.

Zarządzanie wierzytelnościami poprzez ich wyzbycie

Poprzez giełdę długów można wyzbyć się wierzytelności. Z tej formy korzystają wierzyciele, którzy nie mają już siły, czasu ani kompetencji, by ścigać dłużnika. Giełda przydaje się wtedy, gdy samodzielne zarządzanie wierzytelnościami nie odnosi pożądanego skutku, a wierzyciel nadal nie otrzymuje należności.

Długi kupują najczęściej profesjonaliści, którzy doskonale znają skuteczne metody odzyskiwania przeterminowanych płatności. Bardzo często są to podmioty, które świetnie radzą sobie w negocjacjach z dłużnikiem i potrafią skutecznie stosować narzędzia w ramach windykacji miękkiej.

Kiedy wierzyciel nie ma czasu

Giełda wierzytelności jest doskonałą okazją do pozbycia się roszczeń i odzyskania własnych środków wtedy, gdy wierzyciel nie dysponuje czasem, by prowadzić rozmowy i dochodzić do ugody z dłużnikiem. Musimy zdać sobie sprawę, że nie zawsze mediacje z osobą zadłużoną są skuteczne, a nierzadko wcale do nich nie dochodzi. Nadal część dłużników ucieka od odpowiedzialności i nie chce spłacić przeterminowanego zobowiązania. Sprawy tego rodzaju mogą się więc ciągnąć latami, a ich finał odbywa się poprzez założenie sprawy sądowej i egzekucję komorniczą.

Kiedy wierzyciel nie posiada odpowiednich kompetencji

Wydaje się, że sprzedanie wierzytelności jest też właściwym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy wierzyciel chce odzyskać należność, ale zupełnie nie wie, jakich metod użyć, by dłużnik jak najszybciej dokonał spłaty zaciągniętego zobowiązania. Upominania stają się wtedy nieskuteczne, a dłużnik pozostaje bezkarny.

Dobrym rozwiązaniem jest więc zbycie się wierzytelności na giełdzie długów. Niech ściąganiem należności zajmują się profesjonaliści. Nie zawsze pierwotny wierzyciel może sobie pozwolić na nieefektywne działania, które bardzo często doprowadzają do zachwiania jego płynnością finansową.

Artykuł partnerski

Komentarze