Coraz mniej czasu na złożenie korekt dokumentów rozliczeniowych

Tylko do 1 stycznia 2024 r. płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast za okres od stycznia 2022 r. w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Warto jak najszybciej zweryfikować dokumenty rozliczeniowe złożone do ZUS za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. bo jeśli okaże się, że trzeba je skorygować, płatnik składek ma na to czas tylko do 1 stycznia 2024 r. Po tej dacie ZUS nie przyjmie korekt dokumentów rozliczeniowych za ten okres, ponieważ nie będzie już możliwa zmiana stanu rozliczenia na koncie płatnika składek. Będzie to możliwe jedynie na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji ZUS i wyłącznie na koncie ubezpieczonego.

Natomiast korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA), złożonych za okres od stycznia 2022 r., będzie można przekazać w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Płatnicy składek mogą skorzystać ze wsparcia ZUS przy weryfikacji dokumentów. Taką pomoc mogą uzyskać telefonicznie – w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) – tel. 22 560 16 00, podczas e-wizyty w ZUS, a także w dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Płatnicy, którzy składają dokumenty przez program Płatnik lub e-Płatnik, mogą także zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie plików KEDU z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które mają w swojej bazie danych.

Red. PP, fot. ZUS

Komentarze