15 lat w Unii Europejskiej. Jak zmieniło się województwo podlaskie

Dzięki funduszom europejskim nasz region mocno się rozwija. Powstały nowe firmy, miejsca pracy, drogi, tereny inwestycyjne, zmodernizowane zostały szkoły, uczelnie i szpitale, duża pomoc została też przeznaczona na odnawialne źródła energii i gospodarkę niskoemisyjną. To inwestycje twarde, ale wiele też działo się w sferze społecznej. Mieszkańcy podnosili kompetencje i umiejętności na szkoleniach i warsztatach, dzięki dotacjom zakładali działalność gospodarczą, zyskiwali samodzielność.

Województwo podlaskie od 2004 roku zrealizowało blisko 12 tys. projektów, na które otrzymało 20 mld zł dofinansowania z Unii Europejskiej.

W poprzedniej perspektywie i na początku naszego członkostwa w Unii województwo podlaskie odrabiało przede wszystkim zapóźnienia rozwojowe, ponieważ nasz region przez wiele lat był niedoinwestowany. Realizowane były wówczas głównie projekty infrastrukturalne – budowa i modernizacja dróg, kanalizacji, zakup wyposażenia do szkół, uczelni, szpitali czy inwestycje w parki maszynowe w firmach. W tej perspektywie nacisk kładziony jest na projekty badawczo-rozwojowe, transfer nauki i biznesu, zwłaszcza w obszarach naszych inteligentnych specjalizacji, takich jak m.in. przemysł rolno-spożywczy, metalowo-maszynowy, sektor medyczny czy ekoinnowacje.

Liczby – województwo podlaskie

Od 2004 do 2019 roku zrealizowano, dzięki wsparciu funduszy europejskich, 11 895 projektów o wartości 34,86 mld zł. Dofinansowanie z UE wyniosło 20,16 mld zł.

Efekty to m.in:
– blisko 9 tys. nowych miejsc pracy,
– ponad 2,5 tys. przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc,
– ponad 25 tys. osób w gospodarstwach domowych, podłączonych do sieci kanalizacyjnej (230 km sieci kanalizacyjnej),
– ponad 30 tys. osób w gospodarstwach domowych, podłączonych do sieci wodociągowej (121 km sieci wodociągowej),
– 3,5 tys. km sieci internetu szerokopasmowego,
– 725 km wybudowanych i przebudowanych dróg,
– ponad 800 tys. specjalistycznych badań medycznych, na kupionym dzięki dotacjom sprzęcie.

RPOWP (2007-2013 i 2014-2020):
– prawie 7 tys. nowych miejsc pracy,
– ponad 1000 projektów zrealizowanych przez podlaskich przedsiębiorców,
– 148 ha terenów inwestycyjnych,
– 558 km nowych lub zmodernizowanych dróg,
– 45 km wybudowanej sieci wodociągowej,
– 80 km wybudowanej sieci kanalizacyjnej,
– 642 km wybudowanej sieci internetu szerokopasmowego,
– 44 tys. jednostek wytwarzania energii z OZE,
– ponad 100 tys. uczniów, którzy skorzystali z projektów dydaktycznych,
– 14 tys. osób długotrwale bezrobotnych lub biernych zawodowo, którym udzielono wsparcia,
– blisko 8 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z pomocy,
– 473 zabytki objęte wsparciem,
– 96 nowych produktów turystycznych,
– 171 wybudowanych/przebudowanych obiektów turystycznych,
– 51 doposażonych instytucji ochrony zdrowia,
– 502 tys. specjalistycznych badań medycznych,
– 359 uruchomionych usług online.

PO Kapitał Ludzki (część regionalna 2007-2013):
– 8 tys. osób otrzymało środki na założenie działalności gospodarczej,
– 68 tys. bezrobotnych objętych wsparciem,
– 57 tys. pracujących dorosłych, którzy przeszli szkolenia,
– blisko 4 tys. utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego,
– 7,6 tys. uczniów skorzystało ze staży i praktyk zawodowych,
– 1200 szczególnie uzdolnionym uczniom przyznano stypendia,
– 9,6 tys. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym skorzystało z pomocy,
– 662 podmiotów ekonomii społecznej otrzymało wsparcie.

ZPORR (2004-2006):
– 130 km wybudowanych/przebudowanych dróg,
– 140 ha terenów inwestycyjnych,
– 115 km sieci wodociągowej,
– 41 km sieci kanalizacyjnej,
– 213 sztuk sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej,
– 34 tys. studentów korzystających z infrastruktury objętej wsparciem,
– 61 tys. osób korzystających z nowej infrastruktury sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej.

Red. PP, fot. pafoto.pl

Komentarze

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/fkfut/domains/przedsiebiorczepodlasie.pl/public_html/wp-content/themes/milkit/single.php on line 34