Administracja skarbowa ma nowych funkcjonariuszy. Do służby przyjmuje też straż graniczna

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku przyjął ślubowanie 20 nowych funkcjonariuszy służby celno-skarbowej. Jest to już drugie w tym roku mianowanie do służby w podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej.

Drugie w tym roku uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy odbyło się w siedzibie Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku. W obecności kadry kierowniczej podlaskiej KAS do służby celno-skarbowej w województwie podlaskim wstąpiło 20 kolejnych osób. Po uroczystym ślubowaniu z rąk dyrektora IAS w Białymstoku otrzymały one akty mianowania do służby.

Funkcjonariusze, którzy po raz pierwszy włożyli mundur, mają za sobą wymagający, wieloetapowy i trwający kilka miesięcy proces rekrutacji, na który składały się m.in. test wiedzy, test sprawności, rozmowa kwalifikacyjna oraz zbadanie zdolności do pełnienia służby w służbie celno-skarbowej.

W podlaskiej KAS łącznie z nowo przyjętymi służbę pełni obecnie 1058 funkcjonariuszy.

Z kolei Podlaski Oddział Straży Granicznej poinformował, że już po raz drugi przeprowadzono kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego, który do tej pory organizowany był wyłącznie w ośrodkach szkolenia straży granicznej w Kętrzynie, Koszalinie czy w Lubaniu.

Do drugiego etapu, który przeprowadzono w drugiej połowie stycznia 2021 r., przystąpiło 59 osób. Kandydaci do służby musieli zmierzyć się z testem z wiedzy ogólnej, z języka obcego oraz sprawności fizycznej. Na zakończenie odbyła się rozmowa kwalifikacyjna. W sumie wynik pozytywny z drugiego etapu otrzymało 50 kandydatów, Którzy następnie przechodzą jeszcze badanie poligraficzne i komisję lekarską.

Nad przebiegiem drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego czuwała specjalnie w tym celu powołana komisja egzaminacyjna, a w jej składzie poza funkcjonariuszami z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej znaleźli się również przedstawiciele Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Możliwość organizowania w siedzibie oddziału drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego wprowadziło rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, które weszło w życie 23 lipca 2020 roku. Dzięki nowym regulacjom prawnym kandydaci do służby w straży granicznej mogą zdawać egzaminy w oddziale, w którym chcą pełnić służbę i nie muszą tak jak to było wcześniej jechać do jednego z ośrodków szkoleń w Kętrzynie, Koszalinie czy Lubaniu.

Przypominamy, że komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi w sposób ciągły nabór do służby. W tym roku planowanych jest do przyjęcia 70 osób.

Red. PP, fot. KAS

Komentarze