Białostoccy naukowcy będą pracować nad innowacjami dla stomatologów. Otrzymają na to 900 tys. zł

Zespół badawczy z Instytutu Inżynierii Mechanicznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, wspólnie z partnerami z Niemiec i Rumunii, zrealizuje projekt z obszaru nowych biomateriałów do zastosowań w stomatologii – Surface coating and microstructuring for compound functionalised biomaterials in dentistry (SMILE). Badania sfinansuje sieć M-ERA.NET, w ramach rozstrzygnięcia międzynarodowego konkursu M-ERA.NET 3 Call 2021 na projekty z zakresu nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej.

Budżet projektu SMILE to 1 216 000 euro. Przyznana kwota dofinansowania, którą otrzymał Wydział Mechaniczny PB, to dokładnie 898 572 zł. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2025 r.

Kierownikiem polskiego zespołu jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski (na zdj.) z Instytutu Inżynierii Mechanicznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Jednym z wykonawców projektu będzie dr inż. Izabela Zgłobicka (na zdj.).

W skład konsorcjum, oprócz Politechniki Białostockiej, wchodzą partnerzy z Niemiec: Technische Universität Dresden (lider) i Fraunhofer-Gesellschaftzur Förderung der angewandten Forschunge.V. oraz z Rumunii: Politehnica din București. Zgodnie z regulaminem konkursu każdy z partnerów wystąpił do krajowej instytucji o finansowanie własnego projektu. W przypadku projektu realizowanego przez Wydział Mechaniczny PB jednostką finansująca jest Narodowe Centrum Nauki.

Celem projektu jest opracowanie hybrydowych komponentów metalowo-polimerowych do zastosowań dentystycznych. Prace rozpoczną się od poprawy interfejsu poprzez uzyskanie mikropologii (makro- i mikrostrukturyzacja) metodami addytywnymi, a także poprawę infiltracji polimeru. Za dodatkową funkcjonalizację wytworzonego materiału kompozytowego będzie odpowiadać zastosowana aktywna substancja antymikrobiologiczna zmniejszająca tworzenie się biofilmu w jamie ustnej.

Opracowane w ramach proponowanego projektu rozwiązanie może być zastosowane w różnoraki sposób w stomatologii. Partnerzy w konsorcjum realizującym projekt SMILE skupią się w szczególności na wytworzeniu innowacyjnych zamków dentystycznych z wykorzystaniem materiałów funkcjonalnych.

Ogłoszony w marcu 2021 konkurs M-ERA.NET 3 swoim zakresem tematycznym objął sześć obszarów badawczych z zakresu nauk o materiałach i inżynierii materiałowej: modelowanie na potrzeby inżynierii materiałowej i przetwarzania, innowacyjne powierzchnie, powłoki i interfejsy, kompozyty o wysokiej wydajności, materiały funkcjonalne, nowe strategie dla zaawansowanych technologii materiałowych do zastosowań medycznych, materiały do wytwarzania przyrostowego. W konkursie złożono 493 wnioski. Finansowanie w wysokości 69,9 mln euro otrzymało 70 projektów. Wśród nich znalazło się sześć z udziałem polskich badaczy.

Celem sieci M-ERA.NET jest zbudowanie silnego środowiska naukowego i wzmocnienie europejskiej gospodarki dzięki wykorzystaniu innowacyjnych materiałów i technologii materiałowych. Środkiem do jego osiągnięcia jest koordynacja badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w krajach członkowskich. W skład konsorcjum trzeciej edycji programu M-ERA.NET weszło 50 agencji finansujących badania w 36 państwach. W Polsce to Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Red. PP, fot. Piotr Awramiuk – PB

Komentarze